Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 323 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 323 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG HẠ

Sơn Lôi Di

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Nhất cách tri âm,

Khước tại thiên biên đẳng.

Thiết vật nhâm tuần,

Tỉnh dạ đương tư tỉnh.

DỊCH NGHĨA

Một người tri kỷ cách thiên nhai,

Đợi giúp cho ta ngày đã dài.

Nhưng chớ nên trông cậy mãi đó,

Nghĩ cho kỹ, tránh điều lầm sai.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ người tri âm quá ít, tình đồng đạo may mà có duyên. Cho nên trong đêm thâu, phải nên suy nghĩ và mau mau tỉnh ngộ. Người xin được quẻ này nên gấp rút đuổi theo, để cùng với người lành đôi vai sát cánh, xin chớ có sợ khó, mà chỉ cầu an.

"Tri kỷ cách thiên nhai" ý quẻ nói rằng có quý nhân mà ở nơi xa như bạn thân ở xa làm sao bằng bạn xóm làng. Nói cách khác, hiện nay việc mưu tính của bạn như thành đạt song thực tế khó nên công.

Vì vậy hai câu sau của quẻ thơ mới khuyên bạn, cho nên không trông mãi vào đó mà phải thay đổi cách khác, nghĩa là những việc đang mưu tính và tìm cho mình một việc gì khác mới dễ dàng thành công hơn, nếu không chỉ uổng công.

Chớ trông cậy mãi vào bạn, cần thực tế, tính toán kỹ, thì việc ắt sẽ thành, lo gì.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Chúng khuyến tương tụ, lệ sỉ giảo nha, dạo đầu bái vĩ, chỉ cố khán gia.

/Đàn chó tụ hội cùng nhau, nhe răng nghiến lợi, lắc đầu vẫy đuôi, chỉ ngoảnh lại nhìn nhà./

Quẻ 323 âm dương thuân lý hoàn hảo. Theo bước ma trận, số 2 âm gánh hai số 3 dương, bước vận động này khiến số 3 sau chỉ một con đường lên 4. Tưởng tượng cảnh: Người lạ vào xóm, chó nhà nào cũng ùa ra sủa cắn, chung cuộc chó nhà nào lại về nhà nấy / Ngoảnh nghe chủ gọi lại quay về nhà./ Tàng ẩn của quẻ là giải pháp lên số 4 (phú quý) như thế nào cho đúng, cho vững bền, kẻo không lại mơ hồ, như cảnh đàn chó cắn hóng mà thôi.

Quẻ 323, tiểu cát.

Nghĩa hẹp: Tầm nhân thấy nhân, tầm vật thấy vật. Nghĩa rộng: lá rụng về cội. Quẻ lợi tam tài, đặc biệt cầu tài. Quẻ lợi khai trương hùn hạp. Lợi gia đạo an khang, lợi hôn nhân, tử tức. Lợi việc học, thi cử.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top