Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 322 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 322 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Sơn Lôi Di

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Vạn lại vô thanh tế,

Nhất nguyệt chính dương không.

Hốt bị vân già yểm,

Hạo phách biến mung lung.

DỊCH NGHĨA

Hết la tất cả nay im lặng,

Trăng chiếu lững lờ đứng giữa không.

Bỗng bị mây đen che phủ mất,

Nào đâu ánh sáng đành mông lung.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng của một người vô tư, trong trắng đàng hoàng bỗng gặp vu khống hủy báng rồi do đó chuốc lấy oán thù. Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật lâu ngày dần dần sẽ lòi ra. Lúc đó thì bô bai, nỗi oán thù tất phải hết. Người xin được quẻ này chẳng có gì phải lo sợ cứ giữ lòng bình thản an nhiên, chẳng bao lâu mọi việc rồi sẽ được rõ ràng minh bạch cả.

Việc cầu xin của bạn lẽ ra vận trình may mắn, nhưng không ngờ lại có sự trục trặc nên đành hóa thành không, thơ tả rằng: Դất cả sự ồn ào đều lặng im và trăng đêm đang chiếu mà bỗng bị mây che làm trăng mờԮ

Vậy việc cầu xin của bạn ắt khó tránh được nhiều cay đắng, nên cố gắng và cố gắng thì mới có thể hy vọng thôi.

Đang may hóa rủi, bạn nên ẩn nhẫn chờ thời đến. Hoặc cần cố gắng hành động thì may ra mới nên.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhất cá tri âm, khước tại thiên biên đẳng, thiết vật nhân tuần, tĩnh dạ đương tư tỉnh.

/ Có một người bạn tri âm, đương chờ đợi ở bên chân trời, thôi đừng lần lữa nữa, đêm tĩnh hãy suy nghĩ./

Quẻ 322 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 322 tự thân không vận động. Đứng. Bước ma trận phải là 1-2-3, các dạng khác như 2-3-1 hoặc 3-2-1..đều là nghịch ngược. Ma trận 322 hai lần gặp số 2, số 2 đầu là ma trận thuận lùi, số 2 sau là bước thuận của ma trận 2-3, hai số 2 hàm ý: Có Người Bạn Tri Âm, Đang Chờ Đợi Ở Bên Chân Trời. Hai số 2 là hai số âm, số 2 trước dục số 2 sau vào số 5/ Thiết Vật Nhân Tuần, Tĩnh dạ, Đương Tư Tỉnh (Đừng suy nghĩ nữa, đêm tĩnh hãy suy nghĩ) là vậy. Nhấn mạnh: Nhất Cá Tri Âm, thuộc số 2, cung Hôn Nhân.

Quẻ 322, hung cát song hành, tu thân.

Đức quẻ:/ Nhớ tri âm bên lòng canh cánh/ Nơi góc trời hẻo lánh mù xa, Lữa lần tháng lại ngày qua/ Lặng khuya suy nghĩ cách ta nhớ tình./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top