Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 321 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 321 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Sơn Lôi Di

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Phong khỏi tây nam,

Hồng nhật đương thiên.

Kỳ môn điệu quyết,

Nhất trưởng năng khan.

DỊCH NGHĨA

Gió lại từ hướng Tây Nam,

Mặt trời treo giữa hiện đang sắc hồng.

Kỳ môn hiệu quyết lên công,

Trông xem thấy rõ như lòng bàn tay.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết ngồi trấn thung dung, cười nói tự nhược mà vẫn đuổi giặc. chẳng phải là người trấn thủ giữ quan nhiều trí lắm mưu đâu mà thực hỉ là do lực lượng đã định từ trước. người xin được quẻ này chớ lo lắng về chuyện công lao.

Gió Tây Nam là gió mát mẻ, mặt trời giữa trời là sáng sủa, hai câu này ý chỉ thời vận của bạn đã hanh thông tốt đẹp, làm việc có kế hoạch thành công theo ý muốn và sự thành công đó rất rõ như xem trong lòng tay của bạn.

Vận thời hanh thông, chắc chắn thành công, chẳng cần phải lo gì cả. Giàu sang vinh hiển đã đến kỳ.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Vạn lại vô thanh tế, nhất nguyệt chính dương không, vật bị vân già yểm, hạo phách phản mông lung.

/ Vạn tiếng kêu không nơi phát ra, mặt trăng chính giữa không trung, chớ để mây che lấp, mà trăng trong sáng lại trở nên mờ mịt./

Quẻ 321, quẻ âm dương thuận lý. Ma trận 321 ngược bước ma trận, đứng. Nên bảo âm thanh phát ra mà chẳng biết phát ra từ đâu. Trăng đang sáng mà chẳng biết vì sao mờ tối, dù mắt thấy mây che. Bước ma trận ngược là vậy. Tuy nhiên, may mắn là ngược thuận (lùi thuận) 3 về 2, rồi 2 về 1, số 1 khởi lại ma trận, mây tan trăng lại sáng, nghe âm thanh biết vọng ra từ sáo trời, là bước ma trận đi từ 1 lên 2, rồi lên 3 cho đến vận động toàn diện ma trận.

Quẻ 321, hung cát song hành.

Lợi tu thân phúc đức. Lợi luân lí gia đạo, lợi dưỡng dục, lợi vượt khó vượt khổ, Lợi kiến quí, bất lợi nhóm bạn mưu sự hội sự, bất lợi khai trương hùn hạp.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top