Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 320 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 320 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Sơn Lôi Di

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Thập nhị thời trung,

Khẩn cấp luyện trước.

Nhất khắc xào diên.

Vô xứ hạ cước.

DỊCH NGHĨA

Cả ngày đồng hồ đánh chuông hoài,

Thanh phong móc nối làm mai dẫn đường.

Ba đào quăng lưới thử lường,

Mới thành công quả phi thường hiển nhiên.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết lợi lộc vẫn còn được đôi chút, chớ có lợi tay, chán nản, biếng lười. Vua Đại Vũ tiếc một tấc bóng, thì chúng ta tiếc một phân bóng. Người xin được quẻ này rất nên hăng hái cố gắng làm việc mới được.

Quẻ nói: cả ngày 12 tiếng chuông đồng hồ đánh lên mãi, gió thanh làm dây mới, nơi ba đào quăng lưới lại bắt được những vật quý, có nghĩa là: thời đã đến, nên thức dậy sớm và cố gắng tiến tới làm những mưu định đi, đừng chần chờ, nản chí, mà phải thử lửa như lúc ba đào quăng lưới vậy, ắt sẽ thu lượm kết quả theo ý muốn.

Vậy những việc cầu xin của bạn, cần phải cố gắng, không từ gian khổ thì ắt thành đạt, làm ngược lại chỉ thành hư không mà thôi. Còn riêng việc cầu Դiểu đăng khoaԠ chắc là ԭỹ mãn lương duyênԠrồi.

Thời vận gần hanh thông, hãy thử thách đi, ắt sự có thể thành.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Phong khởi Tây nam, hồng nhật đương thiên, kỳ môn diệu quyết, nhất chưởng năng khan. /Gió khởi từ Tây nam, mặt trời rực đỏ giữa trời, diệu quyết kỳ môn, một bàn tay có thể thấy./

Quẻ 320 âm dương thuận lý chưa hoàn thành. Ma trận 320 đứng. Cơ may, số 0 còn lại có năng lực dịch biến thành 5, lập được quẻ 325. Quẻ 325 vận động trục 3-5-7, 2-5-8, rồi vận động toàn diện. Gió khởi từ Tây Nam/ Chú ý câu này/ Tây Nam thuộc quẻ Khôn, phương Mùi Khôn Thân, thời Thân/ chập chiều trước hoàng hôn mà mặt trời vẫn cháy đỏ, hình ảnh hàm ảnh ngược giận của vũ trụ, tự nhiên/ Họa ách đến bất ngờ, nghịch ngược suy nghĩ.

Quẻ 320 tu thân phúc đức.

Lợi cầu gia trạch khang an, hôn nhân tử tức, nghiệp học, tấn học, thi cử. Bất lợi cầu công danh, tài lộc. Bất lợi tranh đấu, chiến trận, công môn.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top