Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 319 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 319 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Sơn Lôi Di

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Thiết sách nhất điều,

Vi bả cô chu hệ.

Kim đao nhất hạ,

Tảo bả đầu bạc địa.

DỊCH NGHĨA

Nay dây sắt kẽm một dây,

Sao chưa lấy cột thuyền này khỏi trôi.

Khi trôi mãi, sẽ lôi thôi,

Còn gì mà nói, có môi chẳng lời.

LỜI BÀN

Quẻ này tượng bắt đầu có cái nguy trôi nổi phiêu lưu và cuối cùng là cái hiểm phải đoạn tuyệt. Tất cả mọi sự mọi việc xảy ra, làm ra từ trước chỉ là một giấc mộng lớn mà thôi. Người xin được quẻ này chỉ có cách tu dưỡng con người để hóa giải mong tránh khỏi.

Quẻ mách rằng: phàm cầu mưu việc gì, ta hãy nghĩ trước, tính sau nắm lấy cơ hội và những phương tiện chung quanh thì mới mong đem lại được kết quả theo ý muốn, ngược lại sẽ tạo nên hậu quả không tốt đẹp mấy đấy.

Vậy việc cầu mưu của bạn hãy nên theo lời quẻ dạy, bình tĩnh suy tính rồi mới bắt tay vào việc. Nói cách khác, làm việc phải có kế hoạch và sáng trí thì mới nên việc, nếu không thì hỏng.

Có phương tiện sẵn, tại sao không thực hành công việc đi. Cứ tiến hành và cố gắng, sự ắt sẽ thành công.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thập nhị thời trung, khẩn cấp luyện trước, nhất khắc thiển điên, vô xứ hạ cước.

/ Trong 12 giờ phải khẩn cấp rèn luyện, chỉ một phút lùi lại là không có chỗ đặt chân./

Quẻ 319, thuần dương. Ma trận 319 tự thận vận động trục 1-9-5, tiếp sau là trục 3-5-7. Các số dương xuất hiện đủ, nhưng ma trận đứng. Ma trận vận động quá nhanh và mạnh, hết 12 canh giờ là tràn dương. 4 phương vị âm, có khả năng khống chế dương, lại không xuất hiện. Vì vậy, mới nói: Chỉ một phút lùi lại là không có chổ đạt chân. Tránh họa là thượng cách. Đang ở rừng thì phải xuống biển, đang ở chỗ thấp phải lên chỗ cao, đang ở nơi điện vàng, miếu ngọc phải ra nơi biên ải. Quẻ ứng cấp kỳ, như lửa cháy gặp cuồng phong.

Quẻ 319, Hung xấu cấp kỳ, bất lợi thời cuộc.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top