Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 318 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 318 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Sơn Địa Bác

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Đại hỏa viêm viêm,

Tu thủy tương tế.

Bảo đình đan thành,

Tân thiên yết địa.

DỊCH NGHĨA

Lửa cháy thành ương tai,

Hãy nên lấy nước xài.

Khi thành đơn bữu đỉnh,

Trời đất cũng kinh hãi.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết người không có ta không thể lập được, trái lại, ta không có người cũng không thể thành được. Tóm lại, người và ta giúp đỡ lẫn nhau chẳng khác gì thủy hỏa, ký tế (nước lửa cùng giúp nhau). Người xin được quẻ này cần phải lấy vấn đề giao hữu làm đệ nhất nghĩa.

Ý quẻ nói: sự cầu mưu của bạn rất là khó khăn như lửa cháy thành ương vậy. Nhưng nếu bạn biết cách đối phó, vượt khỏi sự khó khăn đó, như quẻ nói cứu lửa biết dùng nước trị, thì sự việc chẳng có gì tai hại. Và ngược lại, khi vượt khỏi được khó khăn ấy, thì sự việc ắt thành công một cách huy hoàng không ngờ.

Vậy bạn nên kiên trì mà cố gắng, nắm vững chủ trương đã định, ráng vượt qua những khó khăn vấp phải, thì được nhiều tốt đẹp đấy.

Đang bế tắc, khó khăn, nếu có tài, và có thủ đoạn ắt giải trừ được cái khó, để chuyển bại thành thắng, cố lên.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thiết sách nhất điều, vị bả cô chu hệ, kim đao nhất hạ, tảo bả đầu lạc địa.

/ Một sợi giây sắt, chưa nắm được thuyền để cột, buộc con dao vào đấy, coi chừng sớm bị đầu rơi xuống đất./

Quẻ 318, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 318, tự thân vận động hai trục 3-8-4 và 1-8-6, rồi 4-6-5, như vậy là quá tốt đẹp trên phương diện tam tài đương số. Nhưng ma trận nghiêng, nhiều ganh ghét đố kỵ, thù oán. Vì thế, quẻ bảo, sợi giây sắt chưa neo được phiến thuyền cô chiếc, lại còn buộc thêm dao, tưởng yên thân, nào hay lưỡi dao ấy gây họa ách. Quẻ này không bàn về danh/lộc mà bàn về đức tu thân, sống sao cho tương thích, thuận lý với môi trường, không gây oán thù, không họa hại ai, đề người báo ân, báo oán. Nghịch ngược lòng người, thuyền nghiêng dễ lật. Vô cùng bất lôi việc tranh cãi kiện tụng, công môn.

Quẻ 318, hung cát song hành.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top