Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 317 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 317 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Sơn Địa Bác

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Cát, cát, cát,

Tầm thường nhất dụng song tiền nguyệt.

Hung,hung,hung,

Hữu liễu mai hoa tiên bất đồng.

Hàm tiếu hướng đông phong,

DỊCH NGHĨA

Nhân tình bất tỉ cựu thời nung.

Dù may cũng giống trăng ngoài nhà,

Rủi có bông mai lại khai ra.

Cười hướng gió đông tưởng ý mạt,

Nhân tình nào sánh kịp ngày qua.

LỜI BÀN

Quẻ này nói rằng lành mà lại chẳng lành, chỉ là tầm thường, phải nói rằng dữ mà chẳng dữ, cơ hồ ngư đã từng gặp tai họa. Nếu hiểu được tình đời, ắt ta cũng chỉ ném theo một cái cười là hết.

Quẻ nói rằng dù may mắn như trăng ngoài nhà, nghĩa là chẳng tốt đẹp cho lắm. Trái lại còn gặp rủi ro nữa, cho dù mùa xuân đến cũng vẫn chưa may mắn.

Trái lại việc cầu xin của bạn chẳng xấu, mà cũng chẳng tốt lắm. Vậy tự liệu thôi.

Bình thường, thời vận không mấy tốt, chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời cho dù có gặp mùa xuân sang, thì sự cầu cũng chưa đến đâu.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hỏa thiên viêm tai, nghi thủy tương tế, bảo đỉnh đan thành, hản thiên yết địa.

/ Lửa trời bốc nóng hại, nên có nước để chế, đỉnh báu trở thành đỏ, đỏ bốc lên trời và mặt đất. /

Quẻ 317, thuần dương. Ma trận 317 tự thân vận động trục 3-7-5, tiếp đó là 1-5-9. Các số dương xuất hiện đủ (1,3,5,7,9) nên bảo:/ Lửa trời bốc nóng hại/ Nên có nước để chế/. Số 9, cửa Ly/hỏa như Đỉnh báu, cháy đỏ. Hỏa thuộc Thành tích (tiền và danh), phải biết định hai mặt tốt xấu của tiền và danh, như dụng nước chế lửa, mới là pháp biến dụng của người quân tử. Số 1, số 3 hàm nghĩa Hiện tại, số 7 hàm nghĩa Tương Lai, Hiện tại gieo thế nào thì tương lai thu gặt thế ấy.

Quẻ 307, tu thân phúc đức, tiểu cát.

Lợi tam tài phước lộc thọ, lợi đi xa cầu tài. Lợi thăng tiến. Lợi hôn nhân, tử tức. Lợi tấn học nghiệp học, thi cử.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top