Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 316 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 316 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Sơn Địa Bác

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Khôn

Sô điểu phi cao,

Sơn cốc hoàn kiều.

Thần long trảo nha.

Biến hóa hải đảo.

Chim con ắt sẽ được bình an,

Con nhạn cùng mây bay lượn nhàn.

Nhưng tiếc hoa đào gặp trận bão,

Nghe bên lề ruộng gái than van.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tương từ thấp mà lên cao, biến hóa bất trắc. Bởi vì sự kiện xảy ra tự nhiên, con người không thể nào chống cự được. Đây là quẻ đại cát.

Vậy những sự cầu xin của bạn khó mà thành trong lúc này, nếu có kết quả thì kết quả đó chẳng đi đến đâu, nên phàm việc gì phải cẩn thận lo liệu mới được.

Biến đổi, nguy hiểm đến thình lình, đang may gặp rủi, tiếc thay, thận trọng, chờ thời và ẩn nhẫn.

Đánh số rủi. Biểu tượng: chim. Số hên: 15, 31, 1, 5, 51, 13.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Cát, cát ,cát, tầm thường nhất dạng song tiền nguyệt. Hung, hung, hung hữu liễu mai hoa tiện bất đồng. Hàm tiếu hướng đông phong, nhân tình bất tỉ cựu thời nùng.

/ Tốt, tốt lắm, tầm thường mặt trăng trước cửa sổ. Xấu, xấu quá, sao lại có hoa mai không giống nhau, cười trước gió đông, nhân tình chẳng so với khi xưa mặn nồng. /

Quẻ 316, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 316 vận động trục 1-6-8, tiếp sau là trục 3-8-4, rồi đến 4-6-5, rồi vận động toàn diện ma trận. Vận động từng trục, chậm dãi, cẩn trọng, mọi việc toan tính kỹ lưỡng. Quẻ 316 tốt đẹp tam tài. Chỉ có điều trong quá trình vận động, do quá kỹ lưỡng, toan tính, cân đong thiệt hơn, được mất, mà lòng người bất định, khi đỏ khi đen, khi vui khi buồn. Nên, dù vận động tuần tự ba trục, nhưng ma trận vẫn nghiêng.

Quẻ 316, hung cát song hành, lợi động.

Đức quẻ: / Đẹp sao lại đẹp lạ lùng, Treo ngoài song cửa một vầng trăng mơ/ Xấu sao xấu chẳng thể ngờ, Mượn vàng sắc tiện nở nhờ hoàng mai, Gió đông đứng đó mỉm cười, Nhân tình thế thái thói đời xưa nay./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top