Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 315 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 315 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG HẠ

Sơn Địa Bác

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Yêu hạ hội thanh bình,

Bộ nhập kim loan điện.

Phú bộ tam sơn,

Thiên trùy bách luyện.

DỊCH NGHĨA

Lưng treo bảo kiếm thanh cao,

Bước vào cung điện lạy chào đế vương.

Đảm đương việc phi thường,

Trăm ngàn rèn luyện đường đời mới nên.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng báo cho biết hỏa hậu (mức độ vừa đúng của lửa khi nấu luyện vật gì) đã đến linh đan tự nhiên thanh. Phàm làm việc gì cũng vậy, chẳng phải cứ bắt tay vào một cái là xong ngay, trái lại cần phải lâu ngày tháng và công sức mới thành. Lẽ ra vận trình của bạn phải được tốt đẹp, bình an, vui vẻ như hai câu đầu của quẻ thơ đã tả, thế nhưng không ngờ lại hoa đào gặp bão làm cho những điều tốt đẹp lại phải tiêu tan.

Ý quẻ cho hay hiện nay thời vận của bạn rất tốt, có quyền thế đó. Nhưng muốn đạt thành sở nguyện, thì phải trải qua trăm ngàn rèn luyện thử thách nữa mới nên.

Vậy sự cầu xin của bạn trong giai đoạn này chỉ có tiếng mà chưa có miếng, nếu muốn thành đạt sở cầu, thì phải cố gắng trên đường đời hơn nữa.

Đang thời vận thông, chưa tốt đẹp hoàn toàn cần rèn luyện tài đức thêm mới mong đạt được quả tốt.

-------

Quẻ số 316

TRUNG TRUNG

Sơn Địa Bác

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Sô điểu phi cao,

Sơn cốc hoàn kiều.

Thần long trảo nha.

Biến hóa hải đảo.

DỊCH NGHĨA

Chim con ắt sẽ được bình an,

Con nhạn cùng mây bay lượn nhàn.

Nhưng tiếc hoa đào gặp trận bão,

Nghe bên lề ruộng gái than van.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tương từ thấp mà lên cao, biến hóa bất trắc. Bởi vì sự kiện xảy ra tự nhiên, con người không thể nào chống cự được. Đây là quẻ đại cát.

Vậy những sự cầu xin của bạn khó mà thành trong lúc này, nếu có kết quả thì kết quả đó chẳng đi đến đâu, nên phàm việc gì phải cẩn thận lo liệu mới được.

Biến đổi, nguy hiểm đến thình lình, đang may gặp rủi, tiếc thay, thận trọng, chờ thời và ẩn nhẫn.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Sồ điểu hội phi cao, xuất cốc kiều giao, long thần nha trảo, biến hóa hải đảo.

/Chim non biết bay bổng, thuồng luồng ra khỏi hang, nhe nanh giương vuốt, biến nơi hải đảo thành nơi thần biến./

Quẻ 315, thuần dương.

Ma trận 315 tự thân vận động cùng lúc hai trục 3-5-9 và 1-5-9, hai trục cũng thuần dương. Đó chính là: /Chim non biết bay bổng, thuồng luồng ra khỏi hang/. Trên thiên bàn ma trận xuất hiện đầy đủ 5 số dương, mạnh mẽ vô cùng, như mặt trời mọc chiếu sáng khắp nơi, biến háo khôn lường. Tuy nhiên cần một phương vị âm để cân bằng ma trận. / Biến nơi hải đảo thành miền oai linh/ Đó là ý nghĩa chung cuộc của quẻ.

Quẻ 315, tu thân đại cát.

Lợi bình an thiên hạ. Lợi nghiệp học tấn học thi cử. Lợi kiến quý, lợi cầu quan, cầu tài, lợi mưu sự, hội sự, khuyếch trương phát triển.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top