Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 314 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 314 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG TRUNG

Sơn Địa Bác

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Canh ngưu phục ngột,

Tịch khổ khai cương.

Tòa khan thu hoạch,

Tất mạch đạo lương.

DỊCH NGHĨA

Trâu cày nằm bẹp giữa đường,

Công trình khẩn đất khác thường chẳng lo.

Ngồi nhìn gặt hái bo bo,

Bắp ngô, lúa gạo đầy kho đầy đồng.

LỜI BÀN

Quẻ này cảnh cáo làm biếng thì nghèo, siêng năng thì giàu. Xưa nay chưa có kẻ nào làm biếng mà có thể giàu, trái lại chưa có người nào siêng năng mà nghèo mạt suốt đời. Người xin được quẻ này muốn cầu mong giàu có, ắt trước hết phải siêng năng cần kiệm.

Quẻ thơ nói rằng: vận thời đến lúc hanh thông mưu cầu toại nguyện chẳng gặp chi cản trở nữa. Như con trâu cày nay đã nằm trên bờ ruộng chẳng lo gì tới việc cày cấy nữa, mà chỉ nằm nhìn xem người ta gặt hái về an hưởng mà thôi.

Như vậy việc cầu xin của bạn ắt thành công, nay mai nên bạn hãy cố gắng tiến tới đi.

Tốt đẹp, thời vận đến, chẳng lo gì khó nhọc vì đã có công gieo hạt, bây giờ chỉ còn hái quả thôi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Yên hạ bội thanh bình, bộ nhập kim loan điện, phúc hộ tam sơn, thiên chùy bách luyện.

/ Dưới lưng đeo kiếm thanh bình, vào trong điện kim loan, che chở ba ngọn núi, rèn luyện chùy ngàn cân./

Quẻ 314, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 314 chính là trục 3-8-4. Tiếp sau là trục 1-8-6, rồi vận động toàn diện. Trục 3-4-8 là trục đông, phương Thanh Long/ Yên Hạ Hội Thanh Bình. Số 4 theo bước ma trận tuần tự vào số 5/ Bộ Nhập Kim Loan Điện. Kết trục 8-1-6 là trục tam môn vượng khí, khởi từ Cấn sơn số 8, nên gọi là Tam sơn. Kiếm thanh bình muốn hộ vệ che chở vững chắc Tam sơn, phải Thiên Chùy Bách Luyện (Tam sơn gánh vác chở che/ Cố công trui luyện đồng chùy ngàn cân).

Quẻ 314, dịch động thụ đại cát.

Lợi cầu tam tài, chậm nhưng bền vững.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top