Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 312 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 312 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Sơn Thiên Đại Súc

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Tam đông túc, văn nghệ tinh,

Đáo đầu xứ diệc thành băng.

Cấp cấp hồi thu,

Vật ngộ tiền trình.

DỊCH NGHĨA

Ba năm văn nghệ tinh thông,

Nước thành băng giá nơi cùng đường đi.

Hãy mau tỉnh ngộ màng chi,

Để rồi mất dịp còn gì tương lai.

LỜI BÀN

Quẻ này nói đọc sách không thành, chi bằng đổi sang nghề khác, miễn để lại cho cả cuộc đời. Song, có đổi nghề cũng nên đổi sớm, nếu chậm sẽ không kịp. Người xin được quẻ này nên gấp rút cải nghề đổi nghiệp.

Công việc cầu mưu của bạn, ý quẻ cho hay rằng, đừng tưởng là may mắn, hanh thông, rút cuộc sẽ đem lại những điều may mắn không đẹp như câu thứ hai đã nói đấy, mà hãy nên xét lại, thay đổi chương trình cầu mưu, thì mới có tương lai yên vui.

Vậy bạn hãy suy nghĩ và xét lại việc làm hiện nay. Cũng như công việc mong cầu.

Còn lận đận, vận chưa mấy thông. Cố gắng thì may mới nên công. Và bắt lấy thời cơ mới được.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Kỳ quái, kỳ quái, tiền phiên lai liễu, kim phiên hựu lai, cẩn thận đề phòng, vật bị lộng hoại. / Kỳ lạ, thật là kỳ lạ, lần trước đến rồi lần này lại đến, phải cẩn thận đề phòng, chớ để cho đời đùa giởn./

Quẻ 312 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 312 tự thận không vận động. Đứng. Bước ma trận phải là 1-2-3, các dạng khác như 2-3-1 hoặc 3-2-1..đều là nghịch ngược. Ma trận 312 hai lần gặp số 3, số 3 đầu là khởi ma trận số 3 sau là bước thuận của ma trận 1-2-3, nên mới bảo Cẩn Thận Đề Phòng, Vật Bị Lộng Hoại/ Số 3 cung Gia đình, phương chính Đông, đất của Thanh Long, con trai trưởng, đề phòng họa hại xẩy ra ở cung này. Người Giáp Mão Ất, bất kể nam/nữ đều nên phòng tránh.

Quẻ 312, hung xấu, tu thân.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top