Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 311 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 311 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Sơn Thiên Đại Súc

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Tứ thập dư niên khổ dĩ thâm,

Nhi kim an lạc độ quan âm.

Nạc trù luân,

Ấn ái thương đa hoan hỉ sự.

Tích thuận thanh xuân,

Bất giảm thanh xuân.

DỊCH NGHĨA

Bao năm khổ cực đã nhiều rồi,

Bây giờ con lớn mới vui thôi.

Kể chi ơn ai ngày xưa nữa,

Biết tiếc thanh xuân già vẫn tươi.

LỜI BÀN

Quẻ này tượng khổ tận cam lai, phúc tuy muộn nhưng tốt tuổi đã già mà càng khỏe, đủ để tự mình vui với mình. Người xin được quẻ này : tự nhiên hiểu lấy mình, chẳng nên buồn phiền chi.

Tất cả trọng tâm khuyên dạy của quẻ là phải biết thương tiếc thanh xuân, mà già vẫn tươi. Hai chữ Դhanh xuânԠnên đáng được lưu ý. Vì hai chữ ấy ngoài nói trẻ đẹp mà còn ẩn ý nói sự tốt đẹp đó.

Đúng vậy nếu bạn giữ được mọi sự tốt đẹp cho gia đình thì gia đạo ắt sẽ vui vẻ, cũng như mọi việc mưu tính.

Vận vừa phải. Tính toán chưa thông, cần ẩn nhẫn chờ thời gian đạo hòa an.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tam đông túc văn nghệ tích, đáo đầu xứ diệc thành thủy, cấp cấp hồi thủ, vật ngộ tiền trình.

/ Đã ba đông văn nghệ súc tích, rốt cuộc cũng suông thành nước, kíp gấp quay đầu trở lại, chớ có lầm tiến bước nữa./

Quẻ 311, quẻ thuần dương. Ma trận 311 đứng.

Số 3 cung Gia đình, số 1 cung Sự nghiệp. Ba đông (số 3) dùi mài kinh sử (rộng nghĩa hơn túc văn nghệ tích), hai lần dọa dứ lập nghiệp (hai số 1) mà ma trận vẫn chưa thể vận động. Nên bảo, phải tức thời quay đầu lại, đừng tiến lên thêm, mà nên theo phận số sau số 1 là số 2, khởi tuần tự ma trận mà lập nghiệp. Hai số 1 hối đòi lên số 2, nên 1 lên 2 là thượng cách. So với đời thường như vậy là chậm, nhưng chậm còn hơn không, hơn đeo đuổi cái vô ích, vô nghĩa không thể tới được. Chú ý bước lên số 2, tên Hôn Nhân.

Quẻ 311, hung xấu, tu thân.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top