Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 310 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 310 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Sơn Thiên Đại Súc

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Tằng bả thụ tài,

Dã yếu dãi xuân lai.

Đông phong niểu niểu,

Bờ hoa nở khắp nơi.

DỊCH NGHĨA

Nay người đã bỏ công ra trồng,

Hãy ráng chờ xuân với tiến đông.

Thoang thoảng gió đông truyền khắp xứ,

Đầy đường hoa nở chỗ nào không.

LỜI BÀN

Quẻ này tượng việc có trở ngại, cần phải tới buổi xuân hoa nở mới có thể thuận tay hành động được. Khi thời cơ đã tới thì càng ngày càng tiến bộ hết sức nhanh chóng. Người xin được quẻ này thiết tưởng nên thuận thời mà hành động.

Việc cầu của bạn như quẻ thơ đã nói, đã cố công trồng thì sẽ ăn quả. Nhưng chỉ cần đợi thời gian trái chín mà thôi.

Vậy việc cầu xin của bạn ráng chờ đợi một thời gian nữa, ắt thành đạt ý nguyện mà sự thành đạt ấy sẽ được hạnh phúc vô cùng. Như câu chót của quẻ thơ nói hoa nở đầy đường tươi đẹp.

Vận thông rồi, nhưng đợi chờ ԃhủng qua đác qua, chủng đậu đắc đậu đó là chuyện dĩ nhiên, lo gì.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tứ thập dư niên cổ dĩ thâm, như kim nhữ nhạo độ quang âm, mạc trù luận ân ái, thượng đa hoan hỉ sự, tích thâm thanh xuân, bất giảm thanh xuân.

/ Hơn 40 năm khổ đã nhiều, nay vui vầy còn là bao, thôi đừng bàn tính chuyện ái ân, bởi còn nhiều việc vui mừng khác, tiếc xuân xanh chẳng giảm xuân xanh./

Quẻ 310 âm dương thuận lý chưa hoàn thành. Ma trận 310 đứng. Cơ may, số 0 còn lại có năng lực dịch biến thành 5, lập được quẻ 315. Quẻ 315 vận động trục 3-5-7, 1-5-9, các số dương xuất hiện đủ, nhưng ma trận vẫn không thể vận động toàn diện. Câu này vui lắm: Tích thâm thanh xuân, bất giảm thanh xuân/ Tiếc xuân xanh chẳng giảm xuân xanh. Ngẫm.

Quẻ 310 tu thân cầu âm.

Lợi cầu gia trạch khang an, hôn nhân tử tức, nghiệp học, tấn học, thi cử. Bất lợi cầu công danh, tài lộc. Nhắc lại: Tiếc xuân xanh chẳng giảm xuân xanh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top