Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 309 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 309 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Sơn Thiên Đại Súc

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Thái bạch hiên tây nam,

Long xà tương cạnh trục.

Long tự phi thượng thiên,

Xà khước bị hình lục.

DỊCH NGHĨA

Đây Nam Thái Bạch hiển linh,

Long xà đấu sức, phân mình nhược cương.

Con rồng bay thẳng thiên đường,

Rắn thì bị giết tai ương tự làm.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ chánh không thắng tà, lý chẳng thắng số. Cạnh tranh, chiến đấu, ắt phải một chết, một sống, lẽ trời rõ ràng là như thế. Người xin được quẻ này nên hiểu rằng chánh bất tất phải tự cưỡng tranh vật lộn làm gì.

Ý quẻ mách rằng hiện nay thời vận đã đến lúc hanh thông, tất cả việc cầu dễ dàng hơn trước rồi, song những việc mưu tính phải chính đáng ngay thẳng, không nên dính đến ma tà thì mới nên. Bởi bài thơ ví rằng Long Xà đấu sức, ý chỉ con rồng là chính con rắn thuộc tà ma và cuối cùng bị tà ma giết. Đó là đi đường chính đạo, chớ nên theo đường tà ma mà có hại đấy.

Vậy bạn cầu mưu những việc gì cần phải nhờ đến phước đức, ắt sẽ được bình an và làm ăn dễ chịu.

Có cuộc ganh đua. Cuối cùng chính thắng tà. Hanh thông, tốt đẹp. Biểu tượng: rồng, rắn.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Bả thụ tài hoa yếu đãi xuân lai, đông phong niệu niệu khai biến hoa nhai.

/ Trồng cây trồng hoa cần chờ xuân tới, gió đông hây hẩy hoa nở khắp nơi./

Quẻ 309, âm dương thuận lý hoàn hảo, chưa hoàn thành. Ma trận 309 đứng, không vận động. Bước ma trận sau số 9 là số 1, ma trận khởi lại từ số 1 là thượng cách. Số 3 là Gia đình, số 0 là Đức tin, số 9 là Danh vọng, ba điều ấy từ trong quá khứ cho tới hiện tại kể như chưa thành tựu. Tuy quẻ không nói tới nguyên do của bất tựu, nhưng quẻ bóng bẩy về ba lẽ thiên thời/ địa lợi/ nhân hòa dụng chưa thuận lý. Trồng cây, trồng hoa, cần chọn giống, chọn cây, chọn đất, chọn mùa. Được vậy, chắc chắc cây xanh lá, tươi hoa, nhiều quả. Nói khác, cần suy ngẫm sự tương thích giữa cá thề và môi trường/ Đang chưa tương thích.

Quẻ 309, tu thân tiểu cát.

Lợi cầu tam tài phước lộc thọ. Lợi nguồn cội, điền trạch, di cư. Lợi hôn nhân, tử tức.Lợi công thành danh toại, cầu được ước thấy.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top