Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 308 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 308 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Sơn Thiên Đại Súc

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Long sinh đầu giốc,

Tương bái cam lộ.

Lục bất bát tảo,

Hảo tế tương sinh.

DỊCH NGHĨA

Đầu rồng nay đã mọc sừng,

Chẳng lâu sắp sửa tưng bừng gió mưa.

Ta nên mau sớm tiễn đưa,

Đồ mà cúng tế phụng thừa chúng sanh.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng tạm thời hãy an tâm giữ gìn cẩn thận, tin tức tốt đẹp sẽ tới đó. Nhất vào tháng 3 tháng 6,7,8, chắc chắn có hy vọng hanh thông lắm. Người xin được quẻ này nên chớ có lo ngại.

Quẻ nói người cầu xin như là rồng đã mọc sừng và sắp sửa làm gió làm mưa. Nghĩa là vận bạn đã tới lúc tốt sẽ gặp may mắn. Song hai câu của quẻ thơ có ý nói rằng, nếu bạn muốn thành đạt sở cầu thì hãy sớm tính toán và cố gắng bước tối mới thâu hái được kết quả mỹ mãn.

Phong vận gặp hội anh hào ra tay. Tốt đẹp. Thời vận hanh thái. Nhưng phải kiên chí tính toán kỹ. Biểu tượng: rồng.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thái bạch hiện tây nam, long sà tương cạnh trục, long tự phi thiên thượng, sà khước bị hình lục.

/ Sao Thái bạch hiện ở tây nam, rồng rắn cùng đua nhau đuổi, rồng thì tự bay lên trời, còn rắn bèn bị người ta giết./

Quẻ 308, âm dương thuận lý hoàn hảo, chưa hoàn thành. Ma trận 308, tự thân vận động trục 3-8-4, rồi đứng. Thái bạch hiện tây nam: Tây nam thuộc cửa Khôn/thổ. Thìn rồng trong tam hợp Thân/Tí/Thìn thuộc thủy, gặp Thái bạch bay được lên trời. Tỵ/rắn nhị hợp với Thân, nhị hợp hóa thủy mà bị diệt. Nếu dịch động số 0 = 5 quẻ 308 thành 358, ma trận vận động cùng lúc ba trục: 3-5-7, 3-8-4 và 5-8-2 rồi vận động toàn diện ma trận, đóng được cửa hung, mở được cửa cát.

Lợi cầu tam tài. Lợi Nghiệp học, tấn học, thi cử. Lợi nhóm bạn mưu sự, hội sự. Lợi gia đạo, Hôn nhân Tử tức. Kiêng tránh kiện tụng, công môn.

Quẻ 308, hung cát song hành.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top