Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 307 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 307 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Sơn Thiên Đại Súc

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Thử gian hữu tiểu nhân,

Thiết mạc xảo lưu đình.

Mang dã điếm, hảo khởi hành.

Nhất nguyệt, như thệ vật cửu tồn.

DỊCH NGHĨA

Nơi đây có kẻ tiểu nhân,

Chớ nên ngơ nghỉ ngừng ngang chỗ này.

Vội thu xếp hãy mau thay,

Trăng trời du ngoạn, bây nhây hai mình.

LỜI BÀN

Quẻ này khuyên ta tránh bọn tiểu nhân, coi chúng như rắn rết. Huống hồ chúng đông mà ta ít, thì ta lại càng phải lo xa là hơn. Ví bằng không ta tránh chúng, tai vạ ắt tới ngay cho nên câu thơ 2 mới nói: "chớ dừng giây lát", và câu thơ 4 chót cũng thêm: chớ có ở lâu là thế. Người xin được quẻ này nên phải kiên cơ nhi tác chớ đợi chờ mãi mà nguy đó.

Sự cầu xin của bạn đang bị kẻ tiểu nhân phá hoại, ý quẻ còn khuyên bạn đừng nên lưu luyến công việc này và phải từ bỏ ý định đó. Nếu lây nhây thì chẳng được tích sự gì, căn cứ vào bài thơ trên của quẻ Khổng Minh, mà khuyên rằng: nhân tình ấm lạnh, gió mưa bất thường, ta hãy nên Ԏinh tín kỳ hữu, bất tín kỳ vôԠđể khỏi sau này ức hận.

Phòng tiểu nhân cho lắm, sự việc nan định, cần chờ người giúp cho, mới mong. Chờ đợi vượng hơn.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa:Long sinh đầu giốc, tương bái cam lâm, lục thất bát tảo, hiếu tế thương sinh.

/ Rồng mọc sừng ở đầu sắp phun mưa mát dịu, sớm là ngày 6,7,8 này, cứu giúp quần sinh./

Quẻ 307, âm dương thuận lý hoàn hảo, chưa hoàn thành. Ma trận 307 trạng thái tĩnh, không vận động, trạng thái động, quẻ 307 là quẻ 357, quẻ 357 chính là trục 3-5-7. Quẻ chỉ vận động trục này rồi đứng.

Chú ý lời quẻ: Lục/Thất/Bát tảo / Nghĩa rằng sau số 5 là các số 6,7,8. Ma trận xuất hiện số 5, số 5 chỉ một đường lên 6 theo bước ma trận..cơ may (mưa) đến liền sau đó: 6/7/8.

Quẻ 307, tu thân phúc đức, tiểu cát.

Lợi tam tài phước lộc thọ, lợi đi xa cầu tài. Tốc hỷ việc kiến quý (số 6), việc tử tức (7) và việc nghiệp học, tấn học, thi cử bằng sắc (số 8).

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top