Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 306 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 306 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Sơn Phong Cổ

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Thử xứ tư vị nung,

Nung diêm bất nại cửu.

Hà như đàm tiếu sinh phong,

Đảo hào đông bôn tây tẩu.

DỊCH NGHĨA

Nơi đây mùi vị quá nàn nồng,

Giữ chẳng lâu bền, có cũng không.

Vậy thế làm sao cười giỡn nổi,

Vội chạy tây rồi vội chạy đông.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ việc tiếp thế xử vật, chớ nên nhận lầm là thật. Khi người nhường ta thì ta nhường, khi người nhịn ta thì ta nhịn lại. Hãy cứ tươi cười vui vẻ đi. Ra ngoài (xuất ngoại) có lẽ là một bí quyết đó. Cho nên bói được quẻ này nên nhớ kỹ, chớ quên.

Ý quẻ cho rằng việc tính cầu này là rất lý tưởng tốt đẹp như mùi vị rất thơm tho. Nhưng thơm tho đó đâu được lâu, như vậy dù có cũng như không mà vui sướng gì đâu, rút cuộc cũng là hao công vất vã mà thôi.

Do những ý trên của quẻ thì việc cầu xin của bạn dù có thành đạt đi nữa cũng phải mất trở lại như tình trạng cũ, chung quy chỉ được vui trong một chốc lát mà phải cực nhọc thân trí vậy.

Vui nhỏ đến, để rồi buồn đó. Chẳng nên gì, cần ẩn nhẫn chờ thời hanh thông hơn.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Giá lý hữu tiểu nhân, thiết vật sảo lưu đình, mang đả điểm hảo khởi hành, nhất nguyệt du, vật cửu tồn.

/ Ở đây có kẻ tiểu nhân, cần thiết chớ nên lưu lại nơi này, mau tính thời giờ tốt mà khởi hành, vì ngày tháng trôi mau, đừng lưu lại đây nữa. /

Quẻ 306, âm dương thuận lý, chưa hoàn thành. Ma trận 306 tự thân không vận động. Nếu dịch động được số 0 = 5, quẻ 306 thành quẻ 356, ma trận 356 vận động cùng lúc hai trục: 3-5-7, 5-6- 4, rồi vận động toàn diện, sự hung, vận hung hóa cát. Dịch động này phụ tuộc vào Đức tin và nội lực tu than.

Quẻ 306, hung cát song hành, lợi động.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top