Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 305 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 305 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG HẠ

Sơn Phong Cổ

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Tiềm long dĩ thụ khốn,

Thượng bất kiến vân hưng.

Trữ khang vân tứ hợp,

Phi khứ đáo thiên đình.

DỊCH NGHĨA

Con rồng nay kẹt thế cùng,

Gió mây chưa thấy nổi bùng nương lên.

Chờ xem mây tụ một bên,

Bấy giờ bay thẳng thiên đình cao xanh.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ công danh chậm chạp, thời vận chưa đạt. Tuy chí khí mưu đồ tích cực đấy nhưng hội gió mây vẫn chưa gặp. Trừ phi chăm chỉ chuyên cần, đem hết sức mình mà học tập, nghiên cứu thì may ra mới phát tích tụ mình được. Người xin được quẻ này chớ nên vội vã.

Ý quẻ nói hiện nay vận trình của bạn chưa được thông như con rồng hiện đang bị kẹt thế cùng và mây gió lại không có, nên khó thành công. Cần phải chờ đợi một thời gian nữa, thì mới có thể có tiện lợi hơn.

Vậy những việc cầu mưu của bạn hãy nên bền chí chờ đợi một dịp khác là tốt hơn, vì trong lúc này vận thời chưa được hanh thông lắm.

Rồng mắc cạn không mây, thì làm sao bay? Chờ mây tụ, thì bay thẳng lên trời. Đang bỉ, cần chờ ẩn nhẫn. Biểu tượng: Rồng.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thủ xứ tư vị nùng nùng, diễm bất nại, cửu hà như, đàm tiếu sinh phong, đảo hiếu đông bôn tây tẩu.

/Nơi đây sẵn rượu ngon, gái đẹp, thế mà không chịu đựng được lâu, là nghĩa thế nào? Cười nói quá sẽ như trúng phong, sở dĩ muốn bôn tẩu tây đông là thế./

Quẻ 305, âm dương thuận lý hoàn hảo, chưa hoàn thành. Ma trận dù tĩnh hay động cũng chỉ vận động được một trục 3-5-7 rồi đứng. Nội lực mời dịch biến quẻ 305 thành 355. Thành 355 thì toại được cái chí tung hoành, không bị tầm thường (rượu gái cám dỗ), không bị cái run sợ của bão tố trước sức cánh đại bàng. Quẻ 355 vận động toàn diện mạnh vững khôn tưởng.

Quẻ 305, cảnh giác với chính mình. Cát lợi từ tu thân

Quẻ 305, hung cát song hành.

Đức quẻ: /Sẵn bầy mỹ tửu gái tơ/ Sao không hưởng sướng còn chờ dịp nao?/ Ra chi cái chốn phồn phào/ Chí sông chỉ muốn tuôn vào bể khơi./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top