Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 304 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 304 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Sơn Phong Cổ

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Hán thủy vô tình,

Thục thủy trừng thánh.

Hoàng hà cổn cổn,

Tứ xứ yên trần.

DỊCH NGHĨA

Con sông Hán thủy vô tình,

Còn kia nước Thục sông hình trắng trong.

Hoàng Hà cuồn cuộn hãi hùng,

Bốn phương khói bụi vô cùng xót thương.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ sự bất an nên mất hết yên vui, mà không có cách chi chế chỉ được. Duy chỉ có một nơi là xuyên trung (tức Ba Thục) còn được yên ổn như cũ mà thôi. Người xin được quẻ này có bạn thân bị khó khăn trở ngại trên đường lữ hành, do đó âm tín bị cách trở gián đoạn.

Bài quẻ này toàn lấy các con sông của nước Tàu để tả cảnh tình kẻ cầu xin và hiện cảnh của các con sông ấy, ngoại trừ sông Thục, đều cuồn cuộn khơi sóng mịt mùng bốn phương.

Vậy những việc cầu của bạn, trong thời gian này khó mà toại nguyện. Phải chờ đợi một thời gian nữa và khi đạt thành đại lợi thuộc về hướng tây.

Bất lợi bất thông, chờ đợi, gặp nhiều gian nan.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tiếm long dĩ thụ khốn, thiện bất kiến vân hưng, trừ khan vân tứ hợp, phi thẳng tới sân trời.

/ Rồng náu thân bị khốn, nên chưa gặp mây vần, đứng trông mây tứ hợp, phi thẳng tới sân trời/

Quẻ 304, âm dương thuận lý hoàn hảo, chưa hoàn thành. Ma trận 304 chính là trục 3-8-4. Nếu dịch động được số 0 thành 5, quẻ 304 thành quẻ 354 ma trận vận động cùng lúc 3 trục: 3-5-7, 3-4-8 và 4-5-6, rồi vận động toàn diện.

Số 3, phương vị Giáp/Mão/Ất thuộc Mộc, đất của Thanh Long. Số 3 hội với số 0 nên Tiềm Long Thụ Khổn. Số 4, phương vị Thìn/Tốn/Tỵ là Thanh Long miếu ở Thìn. Khi kết trục 3-4-8 hoặc số 4 lên 5 là cảnh Đứng Trông Mây Tứ Hợp. Đứng trên sơn Cấn (số 8) hoặc vào đến Trung cung

(số 5) là rồng đã gặp mây, trước mặt số 5 là 6, thuộc cửa Khai, phương vị Hợi, thuộc thủy, Phi Thẳng Tới Sân Trời, là thành tực của sức rồng.

Quẻ 304, dịch động thụ đại cát.

Thời nguy khốn đã qua, thời cát thịnh đang tới.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top