Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 303 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 303 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Sơn Phong Cổ

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Nhàn vong dã lão vong đông hành,

Duy hữu hương nhân tiện thị tri âm.

Kinh doanh thị tứ lưỡng tam xuân,

Liên nhai đăng hỏa hậu, cẩm tú tiền trình.

DỊCH NGHĨA

Mây nhàn hạc dã hướng đông hành,

Hiểu được ý mình chỉ kẻ thân.

Công việc trải qua ba bốn bận,

Tương lai sẽ thấy ngày mai lành.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ làm người khách ở miền Đông, bỗng gặp được người đồng hương, bèn kết làm tri âm, cùng nhau mưu tính việc làm ăn. Sau khi trải bao khổ sở gian chuân mới tạo lập được căn bản, rồi từ đó hồng vận đến.

Người xin được quẻ này như nếu muốn kinh doanh hoạt động, phải nhờ người đồng hương giúp sức không được.

Theo ý quẻ cho biết, hiện nay thời vận của bạn đã bước vào hướng may, nhưng mà chưa thể thành đạt ngay trong lúc này, vì chưa là thời thuận tiện lắm như câu quẻ thứ hai nói, biết mình chỉ là kẻ thân mà thôi, và tiếp cho ta hay, công việc còn trải qua một vài lần gian nan rồi mới định được. Vậy bạn hãy ráng sức vượt qua.

Phải có người thân giúp và phải 3 lần thất bại mới xong. Biểu tượng: Con hạc.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hán thủy vô tình, thục thủy trừng thanh, hoàng hà cổn cổn, tứ hải yên trần.

/Nước sông Hán vô tình, nước sông Thục lắng trong, Hoàng Hà cuồn cuộn, tứ phía khói bụi mờ./

Số 0, thuộc âm, hai số 3 thuộc dương, Quẻ 303 âm dương thuận lý bất dịch. Ma trận 303 tự thân không vận động. Số 0 có năng lực vận động thành số 5, quẻ 303 có năng lực thành 353, dù vậy cũng chỉ vận động một trục 3-5-7 rồi đứng. Số 3 thuộc Gia đình, số 0 thuộc Đức tin. Gia đình của mình, mình còn chưa tin Sông hán Vô Tình/ thì làm sao có đức tin với cộng đồng xa hội/ Sông Thục Leo Lẻo/ Hoàng hà Cuồn Cuộn thực là cảnh Tứ Phía Khói Bụi Mờ. Số 3 còn lại lên số 4, lợi cầu tài.

Quẻ 303: Lợi cầu tài. Lợi nghiệp học, tấn học. Lợi kiến quí, nhóm bạn mưu sự hội sự. Lợi vi tha bất lợi vị kỷ. Bất lợi tranh dành, quan tụng.

Quẻ hung cát song hành.

Đức quẻ: / Nước sông Hán vô tình nhạt nhẽo/ Thục giang thời leo lẻo nước trong/ Hoàng hà nước chảy mênh mông/ Khắp trong bốn bề đâu không mịt mờ../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top