Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 302 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 302 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Sơn Phong Cổ

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Nhà lai phu tử xứ,

Ngẫu nhiên ngộ nhất nhân.

Đồng nhan hạc phát,

Tiểu lý sinh xuân.

DỊCH NGHĨA

Khi nhàn nhã đến nhà thầy,

Bỗng nhiên lại gặp ở đây một người.

Mặt mày tóc bạc thanh tươi,

Cười như xuân gió thảnh thơi tiếu đàm.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng giải cấu tương phùng, mới gặp nhau mà đã thân như bạn cố tri, có thể dốc bầu tâm sự bày ruột phơi gan. Người xin được quẻ này thế nào cũng gặp được bạn tốt một cách không ngờ.

Người cầu được quẻ này thực là may phước, thời vận đã lên hương. Bài quẻ đã nói nhàn rảnh đến nhà thầy, bỗng lại được gặp ông lão tươi tốt tóc bạc, đó là ý nói gặp quý nhân chỉ bảo đường đi nước bước của mình đấy.

Vậy việc cầu của bạn chẳng bao lâu là sẽ thấy công thành và mỹ mãn lương duyên. Gặp vận hanh thông, chẳng lo gì, cứ cố gắng là thành công.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhàn vân dã hạc vọng đông hành, duy hữu hương nhân thị tri âm, kinh doanh bố trí lưỡng tam xuân, liêu nhai đăng hỏa, cẩm phiến tiền trình.

/ Trong mây lơ lửng hạc nhìn phía đông bay, chỉ có người quê hương là bạn tri âm, kinh doanh xếp đăt đã hai ba xuân, nhờ con đường đèn sách, khoác áo hoa lên đường./

Quẻ 302 âm dương thuận lý hoàn hảo, chưa hoàn thành. Ma trận 302 tĩnh không dịch chuyển, động (dịch chuyển số 0=5. ma trận 302 thành 352) dịch chuyển cùng lúc hai trục: 3-5-7, 5-2-8 rồi vận động toàn diện. Số 3 thuộc Gia sđình, số 0 thuộc Đức tin, số 2 thuộc Hôn nhân, số 2 là chủ quẻ. Nhà Vân Dã Hạc Vọng Đông Thành (mây nhà hạc nội hướng về đông) là thời số 2 nhìn về số 3. Duy Hữu Hương Nhân Thị Tri Âm (Chỉ có người làng là tri âm) là số 2 đứng sát kề số 0 âm, trong trục thổ 2-5-8. Số 2 là số âm, nhận ra số 8 là đồng hương tri kỷ. Số 2 vọng về số 3 thời xuân là một xuân, số 2 tiến lên 3 là hai xuân, Kinh Doanh Bố Trí Lưỡng Tam Xuân (Kinh doanh sắp đặt đã hai, ba xuân). Số 2 lên lại số 3 vận động ma trận là thuận quẻ Cẩm Phiến Hành Trình (khoác áo hoa lên đường). Nhấn mạnh, đây là thời Đại Súc.

Quẻ 302, tiểu cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top