Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 300 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 300 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Sơn Thủy Mông

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Dược nhĩ chân, phúc liễu ninh,

Tâm tề hậu, túc phân minh.

Thần trung thần, thanh đắc thanh,

Cố đắc khan, khả trường sinh.

DỊCH NGHĨA

Thuốc thiệt uống rồi ắt lành,

Ba thang sẽ thấy thần hồi thân.

Dồi dào sức khỏe mạnh hơn trước,

Gốc rễ vững vàng đỡ một phần.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết: Nghề nghiệp không cần nhiều mà chỉ cần tinh. Tục ngữ có câu: Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Bởi thế chuyên hẳn một nghề đến chỗ tinh vi, thì việc mưu sinh thì còn có gì đáng lo ngại nữa. Lúc đó thần thì thanh, khí thì sảng, tâm vừa nhàn mà thân lại an nữa. Đây là một tấm gương sáng soi chung cho tất cả ai ưa bao biện, nghề thì có nhiều nhưng chả tinh được nghề nào.

Theo ý quẻ cho hay, cũng như theo kinh nghiệm của chúng tôi, những người cầu được quẻ này, và cầu về công việc làm ăn, thì luôn luôn ứng vào là công việc ấy phải trải qua ba lần cố gắng mới đạt được ý muốn, và sự thành đạt thực là tốt đẹp.

Vậy bạn hãy cố gắng nhẫn nại vượt qua những khó khăn nếu gặp rồi sẽ như ý. Thất bại, rồi mới thành công. Cố gắng ắt nên việc.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tam thiên tằng kết xã, tứ hải tận tri danh, trường kị tuấn mã, trực nhập thiên đình.

/ Ba ngày kết xã đoàn, bốn phương đều biết tiếng, cưỡi con tuấn mã mình dài, hành trình thẳng tới sân đình/

Quẻ 300 âm dương thuận lý chưa hoàn thành. Ma trận 300 đứng. Cơ may, số 0 còn lại có năng lực dịch biến thành 5, lập được quẻ 355. Quẻ 355 vận động trục 3-5-7, số 5 còn lại lên số 6, kết trục 5-6-4. Rồi vận động toàn diện. Nếu dịch động được 0 = 5, được quẻ 355, thì mọi việc mong cầu đều thành tựu, cát vượng. Pháp dịch độc do Đức tin mách bảo.

Quẻ 300 tu thân phúc đức

Lợi cầu gia trạch khang an, hôn nhân tử tức, nghiệp học, tấn học, thi cử. Bất lợi cầu công danh, tài lộc. Quẻ này 300, số dương duy nhất là số 3, tên Gia Đình, chấn hưng gia đình gồm việc: Hôn nhân, tử tức, trạch mệnh. Chấn hưng cho số 3 thật trung chính, bền vững thì ắt lên số 4 (phú quí) dễ dàng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top