Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 299 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 299 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Sơn Thủy Mông

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Khiếu đạo, khiếu đạo,

Thiên tướng minh liễu.

Hà tất thân thủ thư mi ?

Phản tổ cao bồng dáo lão?.

DỊCH NGHĨA

Tiếng người la lối om sòm,

Kêu la trời sáng đỏ lòm khắp nơi.

Sao còn chẳng chịu thức chơi,

Ngủ nghê mơ mộng cuộc đời trôi qua.

LỜI BÀN

Quẻ này ý bảo: Thời cơ đã đến, cần nên tuốt kiếm đứng dậy múa đi, xông ra ngoài mà kiến công lập nghiệp chứ đừng so vai rụt cổ mãi trong xó nhà mà lỡ hết cơ hội. Người xin được quẻ này rất nên thừa thời mà hành động.

Ý quẻ mách rằng hiện nay vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông, bạn hãy nắm lấy dịp may nầy để tiến bước chớ lưng chừng rồi mất cơ hội, thì uổng lắm.

Vậy những việc cầu xin của bạn thành công hay thất bại đều do sự có biết nắm lấy thời cơ của mình hay không. Do đó bạn hãy gan dạ tiến lên, nhứt là trong dịp này ắt thành công.

Khuyên ta chộp lấy thời cơ, kẻo muộn màng mất đó, vận thời đến rồi lo gì nữa.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Dược nhị chân, phục liễu minh, tam tệ hậu, túc phân minh, thần trung thần, thanh trung thanh, tố đắc khẩn, khả trường sinh.

/ Dược liệu chân thực, uống rồi thấy an ninh, uống ba thang sẽ thấy rõ ràng, tinh thần thanh sảng, nếu khẩn trương uống tiếp thời có thể tràng sinh./

Quẻ 299, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 299 vận động trục: 2-9-4 rồi đứng. Số 2, cung Hôn nhân, số 9 cung Danh Vọng và số 4 cung Phú quý. Cả ba đều thành tựu viên mãn, bởi ma trận đứng ở số 9, ngầm bảo rằng sẽ thêm một lần nữa vận động trục 2-9-4. Y lời quẻ dạy: Gặp được lin dan, uống một lần thấy tinh thần sảng khoái, sức lực kiên khang, nếu khẩn trương uống thêm lần nữa ắt được tràng sinh.

Quẻ 289, Đại cát.

Lợi cầu tam tài phước lộc thọ. Lợi nguồn cội, điền trạch, di cư. Lợi hôn nhân, tử tức.Lợi công thành danh toại, cầu được ước thấy.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top