Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 298 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 298 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Sơn Thủy Mông

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Mộc trưởng xuân thiên căn cán lão,

Tử thực tam thụ chi diệp diêu.

Mất điêu bất tạ,

Mất kiến căn lao.

DỊCH NGHĨA

Cây mọc trời xuân gốc rễ già,

Trái mùa quả chín lá đâu ra.

Cành khô lá rụng chẳng chi hại,

Đổi cũ rồi sau đó có mới mà.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ việc đời từng trải qua nhiều, có từng trải như vậy, mới thấy là già dặn, chẳng khác gì cây kia tuy mùa xuân lớn, mùa thu lá hoa tàn, nhưng lúc đó trái đã thành, gốc rễ đã to, đã ăn sâu xuống đất khiến gió mưa không thể làm cho tàn héo được. Gốc già lá tàn, đó là những chữ dùng để nói xét việc đời thâm trầm. Người xin được quẻ này đích thị là một người sống trong hoạn nạn.

Hiện nay thời vận của bạn chẳng có gì xấu tuy công việc cầu mưu có vấp phải điều khó khăn và trở ngại, cũng không đáng lo buồn vì căn cứ bài thơ trên nói cây mọc trời xuân nghĩa là đúng thời. Câu chót nói đổi cũ rồi thì thành mới có như vậy đã mách rõ sự tốt đẹp cho biết.

Vậy sự cầu mưu của bạn ắt thành công mỹ mãn, dù gặp gì trở ngại đừng nên nản chí mà cứ tiến tới sẽ tốt lành theo sở nguyện. Sự sự sắp thông hạnh, cứ lo mà tiến hành, mọi việc đều suông sẽ, cần giữ một lòng lành. Tốt đẹp khỏi lo.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Khiếu đạo, khiếu đạo, thiên tương minh liễu, hà bất tâm thủ, mi phản tố, bồng cảo đáo lão. / Dậy bảo này, dậy bảo này, trời sắp sáng rồi sao chẳng thò đầu mở mắt ra, cớ chi còn trùm cỏ rơm nằm ỳ mãi?/

Quẻ 298, âm dương thuận lý bất hòa, âm cường, dương nhược. Ma trận 298, tự thân vận động cùng lúc hai trục: 2-9-4 và 2-8-5, rồi vận động toàn diện. Nghĩa đen và nghĩa bóng của quẻ: Trời sắp sáng sao chưa thức dậy/ Sở học tạm đủ sao chưa mang sở học đi lập nghiệp, tạo danh./ Sao không mở mặt mở mày/ Còn chui trong bụi đến ngày già ư?

Quẻ 298, tiểu cát đắc thời.

Lợi cầu tam tài. Lợi Nghiệp học, tấn học, thi cử. Lợi nhóm bạn mưu sự, hội sự. Lợi gia đạo, Hôn nhân Tử tức. Bất lợi bạc nhược, tự ty, lười nhác.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top