Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 296 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 296 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Sơn Thủy Mông

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Được qui căn tràn ngập thiên địa,

Thủy thanh nguyên, trùng lưu hà hải.

Nhân đắc kim đan,

Ằt sống mãi muôn thu "Tràng sinh uyên hối".

Diệp lạc quy căn sanh cửu trường,

DỊCH NGHĨA

Nguồn trong chảy mãi đến sông Hương.

Thuốc tiên hái được người trường thọ,

Cuộc sống dài bền chẳng thể lường.

LỜI BÀN

Quẻ khuyên ta uống nước phải nhớ nguồn, ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, nghĩa là phải nhớ tới nguồn gốc, chớ có quên cái đạo "Tu sinh" (nhận lấy sự sống). Muốn được vậy ta phải tìm cho kỳ được kim đan mới có thể sống lâu. Kim đan ở đâu? Ở hai chữ "nhiếp dưỡng" (nuôi dưỡng) bản thân. Người nhiếp dưỡng ít phải chịu "thanh tâm quở nhục" mới được.

Ý quẻ nói lá rụng xuống cội cùng với đất cửu trường, nguồn nước trong và chảy mãi ắt thông đến sông biển, người hái được thuốc tiên, ắt trường sanh bất lão. Vậy những việc cầu xin của bạn hãy ráng lo như nước nguồn chảy mãi tới sông lớn. Nên tu tâm, dưỡng tánh, làm lành, tránh dữ thành thiện, thì tức khắc làm ăn lành.

Nên lo việc tu hành. Tạo phúc cùng làm lành, ắt thân ta khỏi khổ, giàu sang, lại vinh danh.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thừa mã khứ Tràng An, khán hoa hoa chính phát, nhất nhật vũ lai lâm, hương sắc tận điêu linh.

/ Cưỡi ngựa đi Tràng An, xem hoa hoa đương thời nở, một hôm trời mưa tầm tã, hương sắc của hoa đều rơi rụng. /

Quẻ 296, âm dương thuận lý, bất hòa. Ma trận 296 tự thân vận động cùng lúc hai trục: 2-9-4 và 2-6-7, Rồi vận động toàn diện ma trận. Khi ma trận 2-9-4, số 4 xuất hiện kết trục 4-6-5 quẻ bảo: Cưỡi Ngựa Đi Tràng An, Xem Hoa Đương Thời Nở..Khi số 5 xuất hiện trục 1-5-9 thông, quẻ dự báo: Nhật nhật vũ lai lâm/ Hương sắc tận điêu linh (một hôm trời mưa tầm tã, hương sắc của hoa đều rơi rung)/ Xin ngẫm hoa nở tươi đẹp thế mà điêu lạc, dù chỉ một trận mưa..

Quẻ 286, tiểu cát.

Lợi việc gia đạo, cầu phúc lộc.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top