Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 295 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 295 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Sơn Thủy Mông

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Thiên thượng phong,

Thiên biên nguyệt.

Nguyệt bạch phong thanh,

Lưỡng lưỡng tương đắc.

DỊCH NGHĨA

Gió trời nay thổi hiu hiu,

Mặt trời sáng chói, mây điều phủ quanh.

Đó là cảnh sáng gió thanh,

Điềm nhiên tương xứng, may lành hanh thông.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ trong sáng rõ ràng không có gì là xấu hổ giấu diếm, có cái vui tương đối với mọi người. Trái lại nếu có chút hôn trọc, mờ ám, bẩn nhơ, thì mọi người điều bỏ mình mà đi hết. Người xin được quẻ này nên lấy điều chính đại quang minh làm căn bản cho dự lập thân.

Ý quẻ nói rằng: cảnh tình của bạn hiện nay như gió hiu hiu, mặt trời sáng chói nơi góc trời. Đó là một cảnh trời sáng gió thanh, nghĩa là cảnh tình hiện nay của người tốt, thời vận đã đến. Nên việc xin hỏi của bạn được thong dong hoàn hảo, chẳng có gì đáng lo.

Vận thời hanh thông, mã đáo công thành. Tốt đẹp, cầu được, ước thấy.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Diệp vinh căn trường lập thiên địa, thủy thanh nguyên trường lưu hà hải, nhân đắc kim đan, trường sinh uyên nhai.

/Lá tốt, rễ sâu đứng trong trời đất, nước trong nguồn dài chảy ra sông biển, người ta được kim đan sống lâu như nguồn sâu./

Quẻ 295, âm dương thuận lý hoàn hảo, dương cường, âm nhược. Ma trận 295 tự thân vận động cùng lúc ba trục: 2-9-4, 2-5-8 và 9-5-1. Thực đúng là ma trận Kỳ Hưu. Với ma trận Kỳ Hưu không cần bàn thêm về quan lộc, tài lộc, gia trạch hưng vượng.

Quẻ 295, đại cát.

Đức quẻ: /Cây vững gốc, cành vươn quả trĩu/ Nước suối nguồn ra bề hội công/ Kim đan đắc một viên hồng/ Tràng sinh là cõi mơ mong cuộc người./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top