Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 294 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 294 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Bát Thuần Cấn

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Bảo nhạn nhiều hồ, địa thành lục,

Hành kiến công huân tảo hồi trình.

Tham luyến chung phi thế nhân phúc,

Mạc giao kê vụ hội tương tranh.

DỊCH NGHĨA

Chim nhạn bay lượn mặt hồ,

Nhảy lên trên đất dậm dò mà đi.

Công huân chẳng ngại điều chi,

Lập nên sự nghiệp chớ thì say mê.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ công thành thì thân thoái, chớ dấn thân mình mãi vào dòng danh lợi để đến nổi cầu vinh mà lại thành tìm nhục, mua vui mà lại thành chuốc khổ. Người xin được quẻ này nên biết rõ cái đạo xuất xứ.

Ý quẻ tả rằng hiện nay thời vận của bạn như chim bay lượn rất là đắc ý, và khi con chim nhạn dậm chân xuống đất đi cũng biết dậm dò mà tiến bước, nghĩa là tránh được những cạm bẫy.

Vậy những việc cầu mưu của bạn ắt được toại nguyện như ý, như câu thứ ba trong quẻ nói công danh chẳng ngại điều chi. Nhưng câu chót của quẻ khuyên khi thành đạt thì nên chớ quá ham mê mà cứ tiến hoài sẽ vấp điều không hay.

Thời vận hanh thông. Công thành thân thối, thì sự ắt hay. Biểu tượng: Chim.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thiên thượng phong, thiên biên nhật, nguyệt bạch phong thanh, lưỡng lưỡng tương đương.

/ Gió trên trời, mặt trời ở chân trời, trăng trong gió mát cả hai cùng tương thích/

Quẻ 294, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 294 chính là trục 2-9-4. Số 4 từ tốn lên số 5 vận động ma trận. Quẻ 294 còn có tên là quẻ Đào hoa (số 2) phùng lưỡng lộc (số 4, số 9). Số 9 dương gánh hai số âm 2 và 4 bảo là lưỡng lưỡng tương đương. Số 1 với 9 là nhân quả trên trục 1-5-9, số 1 hội với số 2 và 4 thành tam giác 1-2-4, tam hợp tốt đẹp nhất trên thiên bàn bát quái ma trận.

Quẻ 294, đại cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top