Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 293 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 293 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Bát Thuần Cấn

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Hỏa vương xứ, yếu bất bì,

Thủy thâm xứ, yếu bất ngốc.

Đáo dầu dương chước lượng,

Vô đắc nhạ tha tai.

DỊCH NGHĨA

Lửa nóng nơi hồng chớ mối mê,

Vực sâu chỗ nước chẳng bề nề.

Dáo đầu mọi việc đều thương lượng,

Tai họa gây thêm ắt thảm thê.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ lặng lẽ tính suy mà quan sát sự biến động, để rồi do đó mà đặt kế chế nguy hoặc tìm ra phương pháp thích nghi. Đấy là diệu pháp để thao túng. Muốn thế chớ có câu chấp bảo thủ khiến trở thành nếp thành quy củ. Nếu được vậy ắt có thể tránh được thị phi, trái phải.

Vậy Người xin được quẻ này cần phải: bác học, thân tư, thân biện, minh biện, đốc hành. (học rộng, suy nghĩ cẩn thận, nhận xét rõ ràng tích cực hành động)

Theo ý quẻ cho biết hiện nay vận trình của bạn còn trong vòng bế tắc chưa được hanh thông, cho nên tất cả những việc cầu mưu cần phải bền chí chịu đựng, thì mới có thể tạm yên, vì hai câu thơ đầu của quẻ đã mách dạy bạn vậy. Hơn nữa quẻ còn khuyên bảo rằng mọi công việc làm ăn cũng phải tính toán cho kỹ và đừng sơ ý rồi gây thêm rắc rối nữa thì phiền lắm.

Những việc cầu xin của bạn tốt hơn là tạm ngưng lại để chờ dịp. Nếu đã làm rồi, phải cẩn thận cho lắm. Bất thông, bất minh, thận trọng cho lắm mới được, e có nguy hiểm. Sự cầu chưa thông.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tân nhạn nhiễu hồ, địa thành lục, hành kiến công huân, tảo hồi trình.

/Nhạn từ ngoài đến nhiễu quanh hồ, khiến nơi hồ trở thành lục địa, di lập công luôn sớm trở về./

Số 2, thuộc âm, số 9, số 3 thuộc dương, Quẻ 293 âm dương thuận lý, hoàn hảo. Ma trận 293 tự thân vận động trục 2-9-4, tiếp đến là trục 3-4-8, rồi vận động toàn diện.Công Huân nắm chắc trong lòng là vậy. Số 2 thuộc Hôn Nhân, số 9 thuộc Danh vọng, số 3 thuộc Gia đình. Bước đi của ma trận kết trục 2-9-4, chính là trục Công Huân, có phú qúi, có danh vọng. Sau số 9, số 2 là số 3 nên bảo Tảo Hồi Trình, sớm trở về là đúng bước ma trận, vì số 4 xuất hiện hội với số 3 kết trục 3-4-8. Quẻ 293: Lợi cầu danh, cầu quan, cầu tài. Đặc biệt lợi cầu phúc trinh bền. Lợi nghiệp học, tấn học. Lợi kiến quí, nhóm bạn mưu sự hội sự. Lợi vi tha bất lợi vị kỷ.

Quẻ tiểu cát.

Đức quẻ: / Nhạn bay về đậu xanh hồ/ Trông như thảm lúa ở trong thơ hồng/ Vẻ vang cầm chắc trong lòng/ Công Huân sớm lập việc xong vội về../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top