Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 292 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 292 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Bát Thuần Cấn

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Bất tri chân tiêu tức,

Tiêu tức mạch địa (hốt nhiên) lai.

Nguyệt viên nguyệt khuyết dạ,

Bất hứa khả môn kha.

DỊCH NGHĨA

Sao mà tin thiệt không hay,

Bỗng nhiên tin tức báo ngay trước thềm.

Trăng tròn nay khuyết nửa đêm,

Chớ nên mở cửa mới êm việc nhà.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết: Tin tức tuy có, nhưng cần phải dự phòng. Lúc đắc ý cần phải đề phòng lúc thất ý lại cần phải đề phòng tai vạ đến bất ngờ. Người ta sinh ra ở trên đời, suốt đời mình, không có ngày nào là không lo sợ đề phòng.

Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn cần phải cẩn thận mới được yên vui. Bởi hai câu sau của quẻ thơ nói: trăng tròn nay khuyết, nửa đêm chớ nên mở cửa. Đó là dạy cho ta phải cẩn thận trong công việc.

Vậy những việc cầu xin của bạn ngoài sự cẩn thận, phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng, nhứt là không nên đặt cao vọng quá và phải yên phận hơn. Thận trọng lúc hành động, chớ để kẻ dòm, bị phá hoại. Cầu sự chưa thông, chờ.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hỏa vượng xứ, yếu bất khứ, thủy thâm xứ, yếu bất lai, đáo đầu tu chước lượng, vô đắc nhạ tha tai.

/ Hơi lửa mạnh cần không tới, chổ nước sâu cần không qua, một khi phải tới thì phải biết suy lường, mới không bị tai nạn khác./

Quẻ 292 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 292 tự thân vận động trục 2-9-4, rồi đứng. Số 2 còn lại vừa luyến số 4 thế nhị hợp, vừa luyến số 9, thế liền kề, nên dẫu lên 3 theo bước ma trận cũng tìm đường nhập 4. Số 2 thuộc Hôn nhân, số 9 thuộc Danh vọng, quẻ 292 còn có tên gọi Anh Hùng Trước Ải Mỹ Nhân, số 9 dương gánh hai số 2 âm. Nên khuyên chỗ lửa cháy, số 9, thuộc Ly hỏa, chớ tới, chỗ nước sâu chớ về, 2 về 1, 1 thuộc Khảm thủy. Nếu chót vương nợ ái tình/tiền thì phải tỉnh thức, từ tối ra sáng mới mong thoát khỏi tai ương họa ách.

Quẻ 292, tu thân hưởng lợi lạc.

Những người đang vượng quan, vượng lộc cẩn trọng với họa ách đến từ ái tình và tiền tài.

Đức quẻ: /Nơi lửa cháy nhủ rằng chớ tới/ Giang hà sâu lặn lội đừng qua/ Chót rồi muôn sự thật thà/ Mới mong thoát khỏi võng la điệp trùng/.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top