Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 291 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 291 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG HẠ

Bát Thuần Cấn

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Tẩu tẩu tẩu,

Ngộ nhất cẩu.

Cấp tư tầm,

Khả trường cửu.

DỊCH NGHĨA

Đi đi đang chạy trên đường đi,

Gặp chó ta nên lấy làm kỳ.

Theo dõi suy tư cho thật xác,

Mới mong yên phận hết lo gì.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng thấy thỏ mà lại nhìn chó, lúc thấy chó hiểm rằng quá muộn. Nếu đem suy nghĩ tính toán cẩn thận lại, thì may ra có thể đổi mối lo ra thành điềm lành, sinh kế do đó mà khả đã lâu bền được. Người xin được quẻ này khi gặp việc, chớ nên do dự bất quyết.

Những việc cầu xin của bạn trước tiên phải thấu rõ việc làm và phải trải qua một thời gian dò xét, thì mới mong được kết quả như ý. Bởi quẻ tả cảnh của bạn như đang đi trên đường gặp một con chó. Vậy bạn nên nghĩ kỹ bài thơ trên, ắt giúp được sự nan giải đấy.

Đang đông xông, tây đột, mà chưa nên gì. Phải suy cho kỹ, nghĩ cho cùng, thì công việc mới thành. Và phải gặp chó mới hay. Biểu tượng: chó.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Bất tri chân tiêu tức, tiêu tức tằng địa lai, Nguyệt viên nguyệt khuyết dạ, bất hứa bá môn nhai.

/ Chẳng biết tin hư thực, mà vẫn từ khắp nơi đưa đến, hết đêm trăng tròn lại đêm trăng khuyết, không được cửa ngõ mở toang./

Quẻ 291, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 291 tự thân vận động cùng lúc hai trục 2-9-4, và 9-1-5, rồi vận động toàn diện ma trận. Cả hai trục 2-9-4 và 9-1-5 đều lợi việc cầu tài, cầu quan. Tuy nhiên, trục 2-9-4 cát bao nhiêu thì trục 9-1-5 hung bấy nhiêu, nên quẻ dạy:/ Hết Đêm Trăng Tròn lại Đêm Trăng Khuyết Không Được Cửa Ngõ Mở Toang/

Quẻ 291, tiểu cát.

Lợi tu thân phúc đức. Lợi một lòng một dạ kiên trung. Lợi thủy chung nghĩa tình chồng vợ, lợi cầu hôn nhân, tử tức, lợi cầu gia đạo an khang.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top