Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 290 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 290 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Bát Thuần Cấn

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Công danh tuy đa thực tể,

Hà như tu luyện thành chân.

Chân thân bất hủ,

Vạn tai trường xuân.

DỊCH NGHĨA

Công danh lẩm bẩm đáng ghi,

Nhưng trong thực tế có gì hân hoan.

Tu hành chính quả mới màng,

Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao.

LỜI BÀN

Chức tước, quyền vị tuy quý nhưng giống thực mà lại hư đó. Đấy chỉ là những nhân tước phù ảo, chóng tàn, không vững chắc lâu dài. Chi bằng ta đi tìm thiên tước. Thiên tước mới lâu dài vĩnh cửu được. Thiên tước tức là cái phú quý tự nhiên của trời đất ban cho.

Mạnh Tử nói: "Nhân nghĩa trung tín, vui làm điều thiện không chán, đó là thiên tước. Công khanh đại phu, đó là nhân tước". Người xin được quẻ này phải nắm vững chủ kiến, lựa chọn cẩn thận, chứ có bốc đồng gặp đâu hay đó.

Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn Գanh không đem lại, chết chẳng đem đi". Nên công danh tiền tài đều như mây khói, chẳng có gì đáng màng lắm. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh, nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền.

Tu là cội phúc. Còn tất cả là hư không. Sống gửi thác về, rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi. Cầu xin còn chậm.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tẩu, tẩu, tẩu, ngộ nhất cẩu, cấp tư tầm, khả trường cửu.

/ Đi, đi, đi, gặp một con chó, nghĩ tìm cách tránh, mới có thể được lâu dài/

Quẻ 290 âm dương thuận lý chưa hoàn thành. Ma trận 290 tự thân vận động trục 2-9-4 rồi đứng. Ngộ nhất cẩu / Gặp một con chó, nhấn mạnh một chó, cũng phải tẩu. Cơ may, số 0 còn lại có năng lực dịch biến thành 5, lập được quẻ 295. Quẻ 295 cùng lúc vận động ba trục: 2-9-4, 2-5-8, và 9-5-1. Rồi vận động toàn diện. Nếu dịch động được 0 = 5, được quẻ 295, thì mọi việc mong cầu đều thành tựu, cát vượng.

Quẻ 290 lợi lạc tu thân.

Lợi cầu gia trạch khang an, hôn nhân tử tức, nghiệp học, tấn học, thi cử. Bất lợi cầu công danh, tài lộc.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top