Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 289 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 289 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Bát Thuần Cấn

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Vật vị thuyết thoại thái trầm.

Nê đinh thiện bất thành chân.

Ngộ xuất thiên ban ảo diệu,

Phương thức thiên đạo tối thần.

DỊCH NGHĨA

Công danh lẩm bẩm đáng ghi,

Nhưng trong thực tế có gì hân hoan.

Tu hành chính quả mới màng,

Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ biết là đúng khi bắt tay vào việc. Lúc giao thiệp trong tiếp xúc trong công việc hành động, ta mới xét lý để biết. Chính là lúc mà thần tiên chỉ điểm cho ta, như những trường hợp ta có ý ngờ tới. Người xin được quẻ này phải để hết tâm cơ mà thăm dò, tìm hiểu để tỉnh ngộ, có thế mới đạt tới thành công.

Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn Գanh không đem lại, chết chẳng đem đi". Nên công danh tiền tài đều như mây khói, chẳng có gì đáng màng lắm. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh, nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền.

Tu là cội phúc. Còn tất cả là hư không. Sống gửi thác về, rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi. Cầu xin còn chậm.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Công danh tuy đa, thực tế như hà, tu luyện thành chân, chân thân bất hủ, vạn tải trường xuân.

/ Công danh tuy nhiều, thực tế tuy trải, tu luyện thành chân, khi đã thành chân thì bất hủ, muôn năm vẫn trường xuân/

Quẻ 289, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 289 vận động cùng lúc hai trục: 2-8-5 và 2-9-4 rồi vận động toàn diện. Số 2, cung Hôn nhân, số 7 cung Tử Tức, số 9 cung Danh Vọng. Hiện tại, tương lai đều thành tựu, cuộc đời mong gì hơn. Qua số 9, cửa Cảnh, cô nhân dạy: Tư lường ẩm tửu cảnh môn cao/ Là nghĩa, quẻ này không cần bàn tới chuyện ấm no cơm áo, mà bàn đến hai chữ Tư Lường, Là xem xét, đo lường chân giả của phú quý. Cho dẫu đạt được phú quý, thì phú quý vẫn không bờ bến, phú quý không thể trường xuân, chỉ có đức chân thiện nhân bản mới trường xuân.

Quẻ 289, Đại cát.

Lợi cầu tam tài phước lộc thọ. Lợi nguồn cội, điền trạch, di cư. Lợi hôn nhân, tử tức.Lợi công thành danh toại, cầu được ước thấy.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top