Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 288 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 288 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thủy Hỏa Ký Tế

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Nhân bất thức tiên,

Ninh hữu chân quyết.

Nhất nhập hiền môn,

Tân tân hữu ích.

DỊCH NGHĨA

Người không hiểu biết thần tiên,

Làm sao lại được chân truyền bí ngôn.

Một khi vào đặng huyền môn,

Vô cùng hữu ích, lanh khôn việc đời.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ về trước không biết, cho nên hồ đồ lầm lẩn. Nhưng nay đã rõ hết chuyện, tất nhiên không cho qua một cách dễ dàng. Quẻ này ngụ cái ý là như thế. Người xin được quẻ này nên mau mau tỉnh ngộ.

Công việc làm ăn hay chuyện gì bị trắc trở không vừa ý, là vì người hiểu lý do tại sao nên mới chịu như vậy, đó là hai câu đầu của ý thơ, và hai câu sau nói rằng muốn công việc cầu mưu được trôi chảy thì phải rút kinh nghiệm, nghiên cứu cho kỹ ắt sẽ thành công.

Phải có kinh nghiệm mới mong thành công. Cầu sự còn chậm, chờ.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Vật vị thuyết thoại thái trầm, nệ liễu tựu bất thành chân, ngộ xuất thiên ban ảo diệu, phương thức tiên đạo tối thần.

/ Chớ cho thuyết thoại là thâm trầm, nệ chấp vào rồi mất vẻ chân thực, khi tỉnh thấy muôn ngàn ảo diệu, mới hay tiên đạo cao siêu/

Quẻ 288, quẻ thuần âm. Ma trận 288, tự thân vận động trục: 2-8-5. Và cặp số 88 tiến thuận sẽ thong thả lên số 9 theo bước ma trận. Như vậy, quẻ 288 thuận thảo vận động toàn ma trận ngay từ khởi vận động. Hai số 8 (lập lại) hàm nghĩa: sở học mênh mông, không bờ bến. Nhưng vì hai số 8, âm, nên nguy cơ trì trệ, cố chấp, làm mất vẻ chân thực. Vì thế, cần tu thân kiến thức bền bỉ, đúng đắn, để: khi tỉnh thấy muôn ngàn ảo diệu, mới hay tiên đạo cao siêu

Quẻ 288, lợi lạc tùy thời.

Lợi cầu tam tài. Lợi Nghiệp học, tấn học, thi cử. Lợi nhóm bạn mưu sự, hội sự. Lợi gia đạo, Hôn nhân Tử tức. Lợi vị tha, bất lợi vị kỷ.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top