Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 287 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 287 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thủy Hỏa Ký Tế

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Quì hoa hướng nhật,

Trung xích khuyên tâm.

Đại khai quảng hạ,

Lạc hưởng thái bình.

DỊCH NGHĨA

Hoa quỳ nở hướng phía đông,

Trung thành nhứt chi son lòng biết bao.

Cửa nhà mở rộng đón chào,

Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ đem hết lòng trung thành để phụng sự chủ nhân. Mình trung thành với chủ tất nhiên chủ quý mến mình. Đó bất quá là cái đạo thí ân báo ân đó thôi. Mở rộng cửa nhà lớn để an nghỉ, để đặt tiệc vui vầy, an hưởng cảnh thái bình phú quý.

Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở, người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta, nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình.

Vận thái vô cùng thành đạt, cầu mưu cầu duyên, cầu tài đắc lợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhân bất thức tiên, ná hữu chân quyết, nhất nhập huyền môn, tân tân hữu ích.

/ Người mà không biết tiên thì sao có chân quyết, một khi vào cửa huyền bí, nguồn nguồn thấm nhuần ích lợi/

Quẻ 287, âm dương thuận lý hoàn hảo, âm cường, dương nhược. Ma trận 287 vận động cùng lúc hai trục 2-8-5 và 2-7-6, rồi vận động toàn diện ma trận.

Quẻ 287, vận động trên căn bản số 5, Đức tin. Đức tin khiến thành bại vạn sự. Đức tin bao gồm số 5 dương và số 0 âm, chủ quản sinh tồn/sinh lý, từ hai chủ quản này luận việc quẻ. Đức tin thuộc thổ, bao gồm hai can Mậu/Kỷ và tứ chi Thìn/Tuất/Sửu/ Mùi. Căn cứ can chi thuộc thổ này mà luận người, xem quẻ.

Quẻ 287, tiểu cát

Lợi tam tài phước lộc thọ, lợi đi xa cầu tài. Lợi hôn nhân tử tức, đặc biệt lợi nghiệp học, tấn học, thi cử. Chỉ bất lợi công môn.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top