Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 286 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 286 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thủy Hỏa Ký Tế

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Đại phấn xung thiên chí,

Vật khổ luyến gia hương.

Thấy bát quân hành tảo,

Dương võ tại sa trường.

DỊCH NGHĨA

Chí khí xung chiên mau phát huy,

Chớ nên lưu luyến quê làm gì.

Khuyên người hãy sớm lên đường tiến,

Dương võ sa trường còn đợi chi.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ người con trai ở chí bốn phương, mạo hiểm mà tiến lên, tự nhiên có chỗ hữu ích, cứ quyến luyến quê hương gia đình thì còn làm được việc gì. Bảy, Tám tức là tháng Bảy và tháng Tám. Nếu ra đi kiến công lập nghiệp vào những tháng Bảy và tháng Tám thì rất lợi. Và nhất là tìm một nơi địa danh có chữ "Sa" thì tốt nhất (đó là ý nghĩa của câu thơ chót).

Ý quẻ muốn nói, muốn lập nghiệp thành đại sự, thì phải xa quê, mất thế xung pha mới nên công nghiệp. Phàm mưu cầu việc gì thì phải nắm lấy cái lớn, chớ nên cố chấp tiểu tiết. Vậy tức là vận thời đã đến, bạn nên nắm lấy dịp may trong lúc này, ắt thu lượm được nhiều thành công.

Nên hành động kịp thời. Hãy lên đường lập nghiệp, chớ chần chờ. Thời vận đến có thể làm nên.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Quỳ hoa hướng nhật, chung xích tâm khuynh, đại khai quảng hạ, lạc hưởng thái bình.

/ Hoa quỳ hướng mặt trời, lòng son khiến tâm người phục, nở bung ra thơm sực nức, cả nhà vui hưởng thái bình /

Quẻ 286, quẻ thuần âm. Ma trận 286 tự thân vận động cùng lúc ba trục: 2-8-5, 2-6-7 và 8-6-1. Rồi vận động toàn diện ma trận.

Quẻ 286, đại cát.

Lợi việc gia đạo, cầu quan, phúc lộc.

Đức quẻ: / Hướng dương nở đón mặt trời/ Tình son lòng thắm hoa phơi sắc vàng/ Ngoài thềm hoa nở cao sang/ Trong nhà rộn tiếng cười vang thái hòa./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top