Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 285 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 285 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thủy Hỏa Ký Tế

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Lục ngưu canh địa,

Khai khẩn vô cương.

Thu thành kết thực,

Doanh lẫm doanh thương.

DỊCH NGHĨA

Sao trâu cày cấy ruộng vườn,

Khai hoang công tác phi thường công lao.

Trúng mùa kết quả biết bao,

Đầy kho lúa gạo việc nào phải lo.

LỜI BÀN

Quẻ này dạy ta: Nếu đem hết tử công phu làm việc thì thế nào cũng thu hoạch được kết quả mỹ mãn. Xưa nay máu và mồ hôi, thảy đều biến thành vàng bạc và tiền tài. Tiền nhân hậu quả, đó là lẽ đương nhiên. Người xin được quẻ này, cứ cố gắng làm việc thì thế nào cũng có được kết quả mỹ mãn.

Quẻ ý mách rằng phàm bạn mưu cầu việc gì phải nên hợp sức với người, thì mới mong được kết quả mỹ mãn, vì một mình thì sức quá yếu, khó nên việc to.

Song người cầu được quẻ này rất là may mắn ngoài sự mưu cầu cần sức hơi người, mà vận trình của bạn cũng đến lúc hanh thông đấy, chẳng có gì đáng ngại nữa, hãy mau hăng hái lên, ắt được nhiều may mắn.

Cày sâu, cuốc bẩm, bỏ công, khó vì công việc, thì lo gì chẳng giàu sang. Biểu tượng: Trâu.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Đại phấn xung thiên chí, vật khổ luyến gia hương, thất bát quân hành tảo/ Đương vũ tại sa trường.

/ Chí phấn khởi lên tới trời, đừng ươn hèn quyến luyến thê nhi, Ngày 7,8 này sớm ra đi mà thi thố tài năng ở chốn sa trường/

Quẻ 285, âm dương thuận lý hoàn hảo, âm cường, dương nhược. Ma trận 285 cũng chính là trục 2-8-5. Trục thổ, coi sóc việc sinh tồn/sinh lý. Số 2, cửa Khôn, phương Mùi Khôn Thân, thuộc thổ lớn, khởi quẻ. Số 8, cửa Cấn, phương Sửu Cấn Dần thuộc thổ nhỏ, tiếp quẻ. Từ số 2 lên số 8 là từ thời Thân lên tới thời Dần, Đại Phấn Xung Thiên Chí (Chí phấn khởi lên tới trời). Trục 2-8-5, số 5 dương có năng lực vào số 2, ra số 8, vì cùng thổ, nên bảo đừng ươn hèn quyến luyến thê nhi. Mà số 5 nên lên số 6, rồi thuận bước ma trận lên 7,8 cũng là ngày xuất quân ra chốn sa trường..

Quẻ 285, Tiểu cát.

Lợi tu thân vị tha, bất lợi vị kỷ.Lợi kiến quý, giao tiếp. Lợi việc ly hương, khởi nghiệp, cầu quan.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top