Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 284 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 284 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thủy Hỏa Ký Tế

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Vật hiền nhi vô thần,

Tật túc truy bất cập.

Nạp nhật noãn tuyệt trung,

Tán cẩu hà xứ mịch.

DỊCH NGHĨA

Đừng chê đứa ấy không môi,

Chạy nhanh ai đuổi xem coi được bằng.

Chui vào hang thú ẩn thân,

Chó săn khó kiếm đâu tầm được ra.

LỜI BÀN

Hai câu thơ đầu ý nói: Một lời đã nói ra, 4 con ngựa tứ đuổi cũng không kịp. Còn hai câu sau ý nói: người vàng thì kín miệng, cho nên ít bị lầm oán trách. Người xin được quẻ này cần phải cẩn thận hết sức lời ăn tiếng nói.

Quẻ mách rằng: Phàm việc mưu cầu chớ nên chê khen việc gì, nhứt là người chê thì ta lại làm được thành công hơn, ví dụ người ta đều tính chuyện làm ăn to lớn mà ta lại chỉ tính làm ăn việc nhỏ, thì ắt vững bền và chằc ăn đó là ý quẻ muốn nói vậy.

Những sự cầu xin của bạn phải khôn lanh, ứng phó hoàn cảnh, ắt được toại nguyện sở cầu. Chớ khinh công việc. Cứ tiến hành làm, nhiều việc nhỏ gọp lại thành lớn, và thành tựu chắc hơn.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Lục ngưu canh địa, khẩn khai vô cường, thu thành kết thực, doanh lẫm doanh thương.

/ Sáu con trâu cầy đất, khai khẩn không hạn định, thu được kết quả đầy đụn đầy kho/

Quẻ 284, thuần âm. Ma trận 284 tự thân vận động cùng lúc ba trục 2-8-5, 2-4-9 và 8-4-3. Rồi vận động toàn diện. Thật hiếm quẻ xuất hiện cùng lúc ba trục sinh, và trục sinh thứ tư, mang ý nghĩa cung Quý nhân chuyển động tức thì khi một trục bất kỳ (2,4,8) vận động.

Quẻ 284, đại cát.

Đức quẻ: / Sáu trâu bừa ruộng, cày nương/ Khẩn hoang khai cõi mở đường rộng thênh/ Rồi đây hoa lợi công lênh/ Chất đầy kho lẫm sướng tênh cuộc người../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top