Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 283 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 283 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thủy Hỏa Ký Tế

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Hữu điền nhất mẫu,

Tần khả vân canh.

Vô cùng thu hoạch,

Độ tại tây thành.

DỊCH NGHĨA

Ruộng vườn một mẫu sẵn nơi đây,

Ta hãy chăm lo việc cày cấy.

Kết quả vô cùng thu lượm khá,

Thành công mọi sự tại phương tây.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ lợi tuất sinh ra tuy ít ỏi, nhưng vẫn còn hơn ngồi rồi ăn không. Thực ra ví thử vườn ruộng ít ỏi nhưng cố sức chăm nom thì mùa thu về, mùa màng hẳn phong nấm. Ở đời trăm việc nhỏ đến đâu cũng có chỗ an ủi của nó, chớ có cho rằng nhỏ rồi xem thường rồi bỏ lơ qua. Người xin được quẻ này thử nghĩ kỹ xem.

Quẻ thơ nói rằng hiện vận trình của bạn như mẫu ruộng sẵn có, cứ việc hái cắt được mùa chẳng lo hao sức uổng công, nghĩa là bạn đã được hanh thông thời vận, hãy cố công mà, thế nào cũng thành đạt sở nguyện, nhưng đại lợi là phương Tây vì câu kết của thơ quẻ có nói rõ.

Thời lại, vận đến, bạn đã thành tựu, về sau càng thành tựu hơn, nhứt là phương Tây.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Vật hiềm thỏ vô thần, tật túc truy bất cập, nạp nhập viên huyệt trung, tẩu cẩu hà xứ mịch. /Chớ hiềm thỏ không môi, mau chân đuổi chẳng kịp, nếu thỏ đã chạy vào trong hang vượn, thì chó săn hết tìm./

Số 2, số 8 thuộc âm, số 3 thuộc dương, Quẻ 283 âm dương thuận lý, hoàn hảo. Ma trận 283 tự thân vận động hai trục 2-8-5 và 8-3-4 rồi vận động toàn diện. Đó là hình ảnh cái giếng đầy nước trong lành (ma trận vận động cùng lúc hai trục), nhưng nay giếng đã bị bỏ hoang, không còn mạch nước, chỉ cón bùn lầy. Cơ sự vì đâu giếng thành hoang hóa? Số 2 thuộc Hôn nhân, số 8 thuộc Trí thức, số 3 thuộc Gia đình. Ba sự này thành tựu gì nghĩ cho cùng cũng ở nơi Phú Quý. Phú quý ví như vào rừng đi săn gặp thỏ, chớ nghĩ là nhỏ bé, lỡ cơ hội, thỏ chạy vào hang vượn, chó săn cũng khó tìm được thỏ, lợi bé nhỏ cũng khó cầu. Nhấn mạnh, Quẻ tỉnh (cái giếng) là một quẻ trong cửu đức tu thân.

Quẻ 283: Lợi cầu danh, cầu quan, cầu tài. Đặc biệt lợi cầu phúc trinh bền. Lợi nghiệp học, tấn học. Lợi kiến quí, nhóm bạn mưu sự hội sự. Lợi vi tha bất lợi vị kỷ.

Quẻ tiểu cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top