Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 282 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 282 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Thủy Lôi Truân

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Hướng nam hữu đạo đạo,

Thừa mã nhận hành châu.

Bất tri ngô nhân xướng,

Cách hữu nhất tri âm.

DỊCH NGHĨA

Hướng nam đường xá thênh thanh,

Tiện đi ngựa tiến vào hàng châu thành.

Đâu cần hòa với ngô nhân,

Vần phòng ngộ kẻ tri âm hòa mình.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết: Người tri âm rất ích, Người xin được quẻ này chớ có giao du bừa bãi, và nhất là chớ có lầm đường lạc lối đi vào trong ngõ bí, hẻm cụt, khiến đến đều chịu lụy.

Mưu cầu nên nhắm vào hướng Nam mắt dễ dàng thành đạt hơn, đó là trọng tâm lời nhắn của quẻ đấy. Và quẻ cũng nhắc bạn rằng, đừng nên làm theo người ta cứ chiều theo ý định của mình mà làm tự nhiên cũng có quý nhân giúp cho công việc thành tựu như quẻ đã ám chỉ ở hai câu sau bài thơ trên.

Tốt đẹp, cứ đi về phương Nam mà tính thì sự ắt thành. Biểu tượng: Ngựa.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hữu điền nhất mẫu, tận khả canh vân, vô cùng thu hoạch, đô tại tây thành.

/ Có một mẫu ruộng, tất cả có thể cày bừa, sẽ thu hoạch được vô cùng, đều chứa ở tây thành/

Quẻ 282 quẻ thuần âm. Ma trận 282 tự thân vận động trục 2-8-5, rồi đứng. Số 2 còn lại lên số 3 theo bước ma trận. Lên 3 ma trận kết trục 3-8-4. Bảo rằng: Có một mẫu ruộng/ tất cả có thể cày bừa/. Lên 3 , ma trận kết trục 3-6-7, số 7 phương chính tây, cung Tử tức, nên bảo rằng: Thu hoạch được vô cùng/ đều chứa ở tây thành..Một viên mãn hạnh phúc đời thường, biết bằng lòng thì hẳn là sung sướng lắm.

Quẻ 282, lợi lạc an nhàn.

Lợi cầu tam tài. Đặc biệt lợi nghiệp học, tấn học, thi cử, cầu danh, cầu quan. Lợi khuyếch trương, hùn hạp, giao tiếp kết nối doanh thương.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top