Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 281 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 281 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Thủy Lôi Truân

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Hỏa thế huân thiên,

Thiên biên tân xích.

Ngộ tế thủy nguyên,

Thứ hữu để cách.

DỊCH NGHĨA

Thế lửa đang xung xung,

Gốc trời nhuộm đỏ hồng.

Ngộ phùng nơi nước suối,

Công việc mới hanh thông.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa tốt đẹp hoàn toàn). Nếu có lửa mà không có nước thì không tránh được hư hỏng mất một mặt. Người xin được quẻ này nên biết cái đạo điều chỉnh khiến mọi vật được quân bình hòa hợp y như tượng thủy hỏa ký tế.

Lửa mạnh nước yếu, đó lời quẻ chỉ cho người hay rằng có thời thiếu vận và ngược lại. Trong lúc này bạn chưa có thể như ý nguyện cầu được. Cần phải chờ đợi thời gian nữa, và trong thời gian chờ đợi nên suy tính một kế hoạch tốt đẹp như quẻ nói để thực hành thì đắc quả, việc đi tìm nguồn nước vậy.

Cần tìm sự giúp đỡ của quý nhân. Như cảnh lửa cháy đi tìm nước, thì việc mới thành.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hướng nam hữu đại đạo, thừa mã nhập Hàng thành, bất họa mỹ nhân xướng, cánh hữu nhất tri âm.

/ Phía nam có đường lớn, cưỡi ngựa vào thành Hàng, không xướng họa với người đẹp, vì đã có tri âm./

Quẻ 281, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 281 tự thân vận động cùng lúc hai trục 2-8-5, và 8-1-6, rồi vận động toàn diện ma trận. Số 2 thuộc Hôn nhân, số 8 thuộc Trí thức và số 1 thuộc Sự nghiệp. Kế trục 2-8-5 hàm nghĩa Hôn nhân và Trí thức đều thành tựu. Hướng Nam hữu đại đạo/ Thừa mã nhập Hàng thành (Phía nam có đường lớn, cưỡi ngựa vào Thành hàng). Bảo rằng đất Hàng nhiều mỹ nữ (trục 8-1-6), nhưng lòng quân tử không đổi thay, sa ngã, vì số 1 có gặp số 6 được rủ rê, mời gọi, nhưng số 1 vẫn lên số 2, Sự nghiệp mình đã gắn bó thủy chung với Hôn nhân đã có của mình. Họa thơ chẳng đoái mỹ nhân/ Xa nghe đã có tri âm hẹn chờ..

Quẻ 281, tiểu cát.

Lợi tu thân phúc đức. Lợi một lòng một dạ kiên trung. Lợi thủy chung nghĩa tình chồng vợ, lợi cầu hôn nhân, tử tức, lợi cầu gia đạo an khang.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top