Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 280 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 280 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Thủy Lôi Truân

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Trập long dĩ xuất thế,

Dầu dốc thủ tọa thành.

Vân hưng vũ trạch,

Đắc tế thương sinh.

DỊCH NGHĨA

Rồng con nay đã chào đời,

Đầu sừng đầy đủ giỡn chơi tinh thần.

Mưa nhuần mây nổi bay thăng,

Cứu giúp thiên hạ xa gần biết ơn.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ bất nhật hạ sơn để giúp đời cứu người trong lúc gian nan, chẳng khác chi kẻ ra làm quan để quản thi âm đức, người thương gia buôn bán để làm lợi cho dân, người làm điều thiện an ủi người bằng tiền tài, bằng điều lành ý tốt. Đây là một trong những quẻ đại cát.

Theo ý quẻ cho biết từ nay về sau, trong năm này thế nào bạn cũng được thong dong hơn trước, vì quẻ ví cảnh tình của bạn như con rồng con nay đã ra đời và đầy đủ sừng giác, hơn nữa lại được thiên thời.

Vậy trong năm nay, kể từ khi cầu xin được quẻ khổng minh thời vận ắt được hanh thông rồi. Hãy tiến hành những gì đã định đi, ắt sẽ được toại nguyện đấy. Biểu tượng: Rồng. Đánh số hạp.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hòa thế huân thiên, thiên biên tận xích, ngộ giáng thủy nguyên, thứ hữu để cực

/ Sức lửa hun bốc lên trời, cả góc trời đỏ rực, gặp được chỗ nguồn nước, hầu như có sức mạnh cùng cực/

Quẻ 280 thuần âm. Ma trận 280 tự thân vận động trục 2-8-5 rồi đứng. Cơ may, số 0 còn lại có năng lực dịch biến thành 5, lập được quẻ 285. Quẻ 285 lại cũng chính là trục 2-8-5. Quẻ 285 thuộc trục thổ, quản việc sinh tồn/sinh lý, bình an hạnh phúc đời thường, không ngại hung họa.

Ma trận 280 thuần âm, âm cực thịnh, đức tin trọn vẹn. Lợi lạc bất ngờ, không thể tính đếm cho thổ, cho các thân mệnh: Mậu/Kỷ/ Thìn/Tuất/Sửu/Mùi. Hầu Như Có Sức mạnh Cùng Cực, là vậy.

Quẻ 280 lợi lạc tu thân.

Lợi cầu gia trạch khang an, hôn nhân tử tức, nghiệp học, tấn học, thi cử. Bất lợi cầu công danh, tài lộc.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top