Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 279 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 279 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Thủy Lôi Truân

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Hắc dạ lý đồng tiền vãng,

Nhất hữu trị, yếu trước hoang.

Lao lao ky,

Tu kết đảng.

DỊCH NGHĨA

Đừng đi nữa, tối đêm khuya,

Một khi sơ ý e dè gặp ma.

Hãy nên nhớ, nhớ thật xa,

Rủ bè kết bạn, mới là yên thân.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ hai người đồng tâm hiệp lực, lợi có bạc vàng. Sách có chữ: Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, đông người thì mạnh sức, mạnh sức thì dễ nâng. Nếu trái lại cô chưởng ắt năng minh. Cái ý sâu xa là như vậy. Người xin há lại không biết điều đó sao.

Theo ý quẻ cho biết. Việc cầu xin của bạn, khó khăn như ý quẻ nói nếu nhứt định cầu tính cho nên. Việc phải cố công thì may ra cưỡng thành, vì quẻ thơ khuyên rằng đừng đi nữa trong đêm khuya, e rằng gặp ma tác quái, làm hỏng công việc, nếu cần phải đi thì nên rủ bè kết bạn cùng đi chơi mới tránh được những sự kinh tâm.

Vậy việc cùng cầu xin của bạn, 1 là ngừng bước bỏ qua ý định chờ đợi dịp khác, 2 là muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ và nên nhờ sức giúp đỡ của đông người, thì mới nên việc.

Bất thông, phòng kẻ phản bạn và kẻ bất lương phá hoại. Cầu tài có sự góp sức của đông người, hay hợp tác với người thì việc mới mong thành công. Đánh số, không mấy hạp.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Trập long dĩ xuất thế, đầu gíac thủ sinh thành, hưng vân vũ trạch, đắc tế quần sinh./ Rồng nấp nay đã ra đời, cạnh đầu sừng đã mọc, mây kéo đến, mưa trút xuống cứu giúp dân lành /

Quẻ 279, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 279 vận động cùng lúc hai trục: 2-7-6 và 2-9-4 rồi vận động toàn diện. Số 2, cung Hôn nhân, số 7 cung Tử Tức, số 9 cung Danh Vọng. Hiện tại, Tương lai đều thành tựu, ví như rồng tu luyện bấy lâu, nay mới hiện, oai phong lẫm liệt, trí đức song toàn. Sau số 9 là số 1, Sự nghiệp, ma trận khởi động tuần tự từ đầu, thuận lý, không việc gì không cát lợi. Tuy nhiên, quẻ dạy: Đắc tế quần sinh, vi tha thật tốt, vị kỷ e xấu.

Quẻ 279, Đại cát.

Lợi cầu tam tài phước lộc thọ. Lợi nguồn cội, điền trạch, di cư. Lợi hôn nhân, tử tức.Lợi công thành danh toại, cầu được ước thấy.

Đức quẻ: /Mây đùn mưa xuống chứa chan/ Thấm nhuần tế độ dân gian khắp miền../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top