Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 278 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 278 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thủy Lôi Truân

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Hữu tử trường, thành thủy cục,

Thời ngộ hỏa, phản phát phúc.

Bất tất quá ưu tiên,

Nhân tâm khổ bất túc.

DỊCH NGHĨA

Khi nào nước lên lại ròng,

Gặp thêm lửa ắt hanh thông vận trình.

Quá lo chỉ hại thần kinh,

Lòng tham vô độ hoàng đình chưa an.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa đều hay) lại có thêm phúc thanh. Tuy nhiên thế tình thường đứng túi này trông túi nọ, ở Lũng (Tây) lại nhìn Thục (Ba), phần nhiều chẳng hội đủ, cho nên lúc nào cũng lo âu băn khoăn nơm nớp. Người xin quẻ này chớ nên có thái độ như vậy, trái lại lấy việc an phận thủ kỷ làm quý.

Quẻ ý cho hay người cầu được quẻ này, vận trình cũng như những việc cầu mưu đều được bình thường không tốt, mà chẳng xấu và nên đừng nuôi lòng quá tham thì có hại, phải lượng sức mình mà tính mưu, công việc mới dễ thành công hơn và mới tránh được điều không xảy đến. Mong bạn hãy ngâm kỹ hai câu sau của bài thơ sẽ rõ ý quẻ đấy.

Chớ tham, chớ lo, cứ để từ từ thời vận đến, thì mọi sự ắt hanh thông Cầu sự chưa thông lắm, chờ đợi, đánh số phải cẩn thận.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hắc dạ lý, vật tiền vãng hữu trị, yếu trước hoảng, lao lao ký, tu kết bạn.

/ Đêm đen tối, chớ ra đi, đi sẽ gặp sự kinh hoàng, nhớ thực kỹ, nên kết bạn/

Quẻ 278, âm dương thuận lý chưa hoàn hảo. Ma trận 278, tự thân vận động cùng lúc hai trục:

2-7-6, 2-8-5. Và cặp số 78 tiến thuận sẽ thong thả lên số 9 theo bước ma trận. Như vậy, quẻ 278 thuận thảo vận động toàn ma trận ngay từ khởi vận động. Tuy nhiên cần chú ý chữ thời trong vận động. Số 2 thuộc thời Mùi/Khôn/Thân là đã chập tối, số 7, thời dậu, đã vào đêm và số 8, thời Sửu Cấn Dần, chưa ra sáng. Nên mới bảo: Đêm đen tối chớ ra đi. Ra đi gặp sự hung xấu, nếu nhất định phải ra đi thì cần tu kết bạn, có bạn đường cùng đi mà triết giảm họa hại.

Quẻ 278, lợi lạc tùy thời.

Lợi cầu tam tài. Lợi Nghiệp học, tấn học, thi cử. Lợi nhóm bạn mưu sự, hội sự. Lợi gia đạo, Hôn nhân Tử tức. Bất lợi xuất hành, việc lúc bắt đầu.

Đức quẻ: / Đường xa đêm tối chớ đi/ Cố đi ắt phải nhiều kỳ hoảng kinh/ Nhớ kỹ đừng đi một mình/ Phải nên kết bạn đồng hành, hãy đi../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top