Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 277 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 277 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thủy Lôi Truân

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Lai khứ nguyên vô định xứ,

Thời lai thời khứ an thân.

Bạt thiệp vô lự,

Vinh nhục bất kế.

DỊCH NGHĨA

Lại đi chẳng định nơi nào,

Bốn phương tự ý làm sao cũng tùy.

Lỗi non nước có hại chi,

Trên đời vinh nhục kể gì mà lo.

LỜI BÀN

Quẻ này tượng: Kẻ gian hồ vui cùng trời đất, tùy cảnh ngộ mà yên thân, tuy cuộc sống phong trần lận đận quan san đâu có kể gì. Trèo đèo vượt suối, chẳng bao giờ quan ngại, nếu không phải người đạt nhân chí khí khá lớn lao cao thượng thì làm sao như thế được. Người xin được quẻ này nên rất suy nghĩ tới đó.

Câu nói phú quý trời đã định, ta có cần cầu chi, đó là ý quẻ muốn mách bạn vậy. Do đó, những việc cầu xin của bạn hãy cho nó tự nhiên là hơn, tuy nhiên cũng phải sự tại nhân, nghĩa là mình cũng phải lo lắng việc cầu. Tóm lại người cầu được quẻ này không tốt lắm, mà chẳng xấu lắm, nhưng sự mưu cũng được toại nguyện phần nào thôi.

Bình thường, khuyên người chớ lo, cứ để thời đến là hay, cứ xem việc đời giấc mộng, nào có sá gì.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hữu tử trưởng thành thời, ngộ hóa phân phát phúc, bất tất quá ưu tiên, nhân tâm khổ bất túc.

/ Khi có con trai trưởng thành, gặp hỏa hoạn lại là phát phúc, bất tất phải quá lo lắng, tâm người ta khổ vậy chẳng đủ sao/

Quẻ 277, âm dương thuận lý hoàn hảo, dương cường, âm nhược. Ma trận 277 chính là trục 2-7-6, số 7 còn lại xô đẩy với số 7 cùng dấu đã kết trục, mà lên 8, thong thả vận động toàn diện ma trận.

Quẻ 277 (chú ý: hai số 7), số 7, cung Tử tức, phương chính tây, thuộc đoài kim, trực xung với cửa Chấn, phương chính đông, thuộc con trai trưởng. Mộc sinh hỏa, vì vậy gặp hỏa hoạn ở phương Chấn, là tam hợp Hợi/Mão/Mùi bốc lên tam hợp hỏa thành tích Dần/Ngọ/Tuất, bảo rằng phát. Nghĩa quẻ 277, cát phát từ hung, họa trong phúc, phúc trong họa. Hôn nhân là hiện tại, Tử tức thuộc tương lai, họa sinh từ hiện tại, cát phát trong tương lai.

Quẻ 277, tiểu cát

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top