Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 276 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 276 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thủy Địa Tỷ

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Sơn sơn sơn,

Sơn thương kiến mao am.

Bất tỉ nhân gian đống vũ,

Nhước như thiên thượng vân đàm.

DỊCH NGHĨA

Non nước, nước non cảnh khá lành,

Núi trên xây cất mái nhà tranh.

Tuy không lo nổi với lầu các,

Nào khác trời mây vần vũ thanh.

LỜI BÀN

Quẻ này ý bảo: Người bỏ trí thì ta lấy trí, người chọn trọc thì ta chọn thanh. Dành cảm cảnh thanh đạm không ham cảnh phồn hoa. Đấy chính là người xuất thế chân nhân, khác hẳn người thường. Người xin được quẻ này hẳn phải là người quân tử ẩn cư nơi điền viên, nơi am thanh cảnh vắng, không còn nghi ngờ gì nữa.

Ý quẻ rằng việc cầu xin của bạn như leo lên đỉnh núi cất nhà tranh tuy không so nổi với nhà lầu sang trọng, song cũng như vần mây trên trời chẳng kém phần thanh nhã, cũng đẹp, nghĩa là việc cầu xin hơi vất vả và không được giàu sang cho lắm, nhưng việc sẽ thành và hạnh phúc sẽ tới với người đó.

Hạnh phúc trong sự tri túc việc còn dang dở nhưng thành và chỉ đắc lợi nhỏ thôi. Đánh số hạp.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Lai khứ nguyên vô định xứ, lai thời khứ an thân, bạt thiệp vô ngu, lao nhục bất kê.

/ Lại và đi vốn không định nơi nào, khi lại khi đi cốt yên thân, lặn lội cũng chẳng lo, mệt nhọc cũng không kể /

Quẻ 276, âm dương thuận lý bất hoàn hảo. Ma trận 276 chính là trục 2-7-6. Vận động trục 2-7-6 rồi đứng. Số 2 thuộc Hôn nhân, hàm nghĩa hiện tại, số 7 thuộc Tử tức, hàm nghĩa tương lai. Khi hiện tại, lúc tương lai: / Lại Và Đi Vốn Không Định Nơi Nào, Khi Lại Đi Cố yên Thân/ vì lẽ hiện tại và tương lai luôn bình an, may mắn. Biết tự bằng lòng với cuộc sống hiện hữu, nên dù ma trận vận động một trục rồi đứng vẫn Lao Nhục Bất Kể (mệt nhọc cũng không kể).

Quẻ 276, Tiểu cát.

Đức quẻ: / Thời nhất định là thời nào nhỉ/ Thời nào không cầu sự yên thân/ Xông pha lặn lội chẳng cần/ Lòng nhàn chẳng sá kể phần gian lao../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top