Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 273 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 273 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thủy Địa Tỷ

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Cấp khởi hành, cấp khởi hành,

Tiền đồn khư kết đồng minh.

Chích thủ kình thiên trụ,

Sử sách hảo tiêu doanh.

DỊCH NGHĨA

Mau lên đường cấp khởi hành,

Hãy đi liên kết bạn lành chung vai.

Cùng nhau vừa giúp một tay,

Danh sử ghi truyền danh oai cuộc đời.

LỜI BÀN

Quẻ này ý cũng giống như ý trong quẻ 4 quẻ khảm cẩn. Song quẻ này lúc đầu phải nhờ sức lực của số đông, mới có thể thành sự được. Tứ dân (Sĩ, Nông, Công , Thương) bói được quẻ này đều có cái mừng đặc biệt cả, cho nên có thể vượt hẳn kẻ tầm thường.

Hiện nay vận đã đến lúc hanh thông, những sự may mắn đang chờ bạn đấy, hãy mau tiến bước để hái lấy những kết quả tốt đẹp, mà người đã mưu cầu và đừng chần chờ nữa ắt mất dịp may, bài thơ của quẻ đã mách rất rõ ràng cũng như đã nói rõ cho bạn hay những việc cầu ắt thành công vậy.

Mau tính gấp đi và cần có kẻ xây lưng đấu cật góp công, thì sự thành đạt chắc chắn. Tương lai sáng lạng chớ lo.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thâm sơn cứ mãnh hổ, hổ khiếu xuất sơn oa, uy đẩu sưu, hà phạ nhân đa.

/ Núi sâu hổ chiếm giữ, hổ gầm tiếng vang ra khỏi hang núi, oai nó mạnh mẽ, đâu có sợ nhiều người săn lùng./

Số 2, thuộc âm, số 7 và số 3 thuộc dương, Quẻ 273 âm dương thuận lý, hoàn hảo. Ma trận 273 tự thân vận động hai trục 2-7-6 và 7-3-5 rồi vận động toàn diện ma trận. Số 2 thuộc Hôn nhân, số 6 thuộc Quý nhân và số 7 thuộc Tử tức, ba sự này đều thành tựu, ý nghĩa tràn đầy hai chữ hạnh phúc và hùng mạnh. Hôn nhân/ Tử tức là nền móng căn bản của thuyền đời, ví như hùm thiêng cư trong núi sâu. Trong thế vững vàng ấy, không hung sát nào có thể đe dọa. Như sức của sao Triệt trong câu phú: Tam phương xung sát hạnh đắc nhất Triệt nhi khả bằng. Hoặc lời dân gian: Thuận vợ thuận chồng bể đông tát cạn..

Quẻ 273: Tiểu cát.

Lợi cầu danh, cầu quan, cầu tài. Đặc biệt lợi cầu phúc trinh bền. Lợi nghiệp học, tấn học.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top