Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 272 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 272 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Thủy Địa Tỷ

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Họa lai kiến quỉ,

Quỉ bệnh yêm triền.

Kim dương đắc lộ,

Thân thoát ương tai.

DỊCH NGHĨA

Tai họa đến thì sẽ thấy ma,

Bịnh tình trầm trọng bị ma tà.

Trừ phi kiếm được một đường thoát,

Thì mới bình yên họa ắt xa.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ rất bất lợi khi đau ốm. Đã ốm lại còn thấy mẹ gặp giữ, tâm hồn lo lắng hoảng sợ triền miên. Phải đợi tới năm Ầt Mùi thì tai nạn bệnh hoạn mới thoát được và mọi việc mới dần thuận lợi "Dê vàng" tức là năm Ầt Mùi. Người xin được quẻ này khỏi cần dùng tới thuốc thang gì, chỉ cần đợi tới năm Ầt Mùi giải nạn là xong.

Hiện nay thời vận của người như là quẻ nói: như bị tà ma phá rối. Không được chút nào hên may, như bị bệnh trầm kha, trong mình sức yếu, cho nên, mưu sự còn khó thành mà còn phải chờ qua một thời gian nữa, lúc vận rủi đi vận may đến, thời đổi vận chuyển. Rồi mới tính đến việc cầu mưu thì tốt hơn.

Vận thời bất thông. Nhiều tà ma ám ảnh, phá hoại thì trông gì mà thành. Chừng nào tìm được lối thoát, thì việc mới định.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Cấp khởi hành, cấp khởi hành, tiền đồ khứ kết đồng minh, chích thủ kình thiên trụ, sử sách hảo tiêu danh. / Mau ra đi, mau ra đi, thẳng đường tiến bước, kết bạn đồng minh, một tay chống đỡ cột trời, sẽ được sử sách nêu thanh danh tốt./

Quẻ 272 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 272 tự thân vận động trục 2-7-6, rồi đứng. Số 2 còn lại lên số 3 theo bước ma trận. Lên 3 nhưng vẫn không có khả năng kết trục, ma trận vẫn đứng. Một Tay Chống Đỡ Cột Trời là vậy. Tuy nhiên sau số 3 là số 4, tên goi Phú quý. Quẻ bảo cứ thế tiến lên, tiến lên là tiến tới Phú quý. Khi số 3 lên được số 4, ma trận tự thân kết trục 4-3-8, 4-2-9, và 4-5-6, rồi ma trận vận động toàn diện. Quẻ này, tương lai thật tốt đẹp. Tuy nhiên muốn tới tương lai tốt đẹp, thì hiện tại là phấn đấu tu thân.

Quẻ 272, tu thân cát vượng.

Lợi cầu tam tài. Đặc biệt lợi nghiệp học, tấn học, thi cử, cầu danh, cầu quan. Lợi khuyếch trương, hùn hạp, giao tiếp kết nối doanh thương.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top