Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 271 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 271 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Thủy Địa Tỷ

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Cung canh lũng mẫu,

Hình thành tu lao.

Vô câu vô thúc,

Kỳ lạc đào đào.

DỊCH NGHĨA

Siêng năng cày cấy ruộng rừng,

Hình thái lao thân với lặng trầm.

Này đồ mới là mình tự chủ,

Trong kia lạc thú chẳng nào bằng.

LỜI BÀN

Quẻ này ngụ ý: Hiển đạt giàu sang chẳng bằng nơi an nhàn ẩn dật. Người dân thường cày ruộng nuôi sống, chẳng vì áo mão trói buộc an nhàn biết bao! (bất vị ngũ đấu mê nhi chiết yếu). Người xin được quẻ này nên tìm thú an nhàn ca tài quy khứ lai từ là hơn.

Quẻ thơ nói: Cố cày mẫu ruộng, dù là hơi vất vả nhưng được tự do. Không bị ràng buộc và trong đó khoái lạc vô cùng. Nghĩa là nói người cố gắng chăm chú công việc cầu mưu, tuy hơi khổ cực vất vả, song sau cùng sẽ gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp, và vui vẻ cuộc đời.

Vậy những việc cầu xin của người, cần phải cố gắng chịu đựng, nhiều điều vất vả, thì ắt thành đạt sở cầu. Vất vả mới nên công. Cảnh tự do phiêu bồng, cố gắng thì thành đạt sự việc.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hoa lại kiến quỷ, quỷ bệnh yểm triển, kim dương đắc lộ, thân thoát tai ương.

/ Họa đến thì thấy ma quỷ, bệnh ma quỷ thời yểm nhiễm kéo dài, may trên đường gặp được dê vàng, nên thân mệnh thoát khỏi tai ương./

Quẻ 271, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 271 tự thân vận động trục 2-7-6, tiếp đó là trục 6-1-8, rồi vận động toàn diện ma trận. Số 2 thuộc Hôn Nhân, số 6 thuộc Phúc đức, may mắn và số 7 thuộc Tử tức/ Tương lai, Cả ba đều khởi động thuận lý. Khi ma trận khởi bước 2-7 để kết trục với số 6 Kim Dương Đắc Lộ (trên đường gặp dê vàng), số 6 thuộc Càn Kim, Tây Bắc, phương vị Tuất Càn Hợi. Tây Bắc còn gọi là tây vực, được coi là đất của dê vàng, ngựa vàng. Ngựa vàng lợi cho Dần Ngọ Tuất, dê vàng lợi cho Hợi Mão Mùi. Dê vàng hay ngựa vàng là quý nhân giúp trừ họa hại hung sát.

Quẻ lợi cầu an, cầu hòa, lợi cân bằng thuận lý âm dương.Lợi sinh tồn sinh lý, lợi no ấm hạnh phúc. Lợi hiện tại sum vầy, tương lai an lạc. Đặc biệt lợi hôn nhân, tử tức.

Quẻ 271, tiểu cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top