Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 270 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 270 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thủy Sơn Kiển

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Giá lỏa thụ hạ,

Nhất huyệt sinh thành.

Nhược thiên thử thố.

Phúc lộc biền trăm.

DỊCH NGHĨA

Siêng năng cày cấy ruộng rừng,

Hình thái lao thân với lặng trầm.

Này đồ mới là mình tự chủ,

Trong kia lạc thú chẳng nào bằng.

LỜI BÀN

Quẻ này tượng: Dưới gốc chòm cổ thụ có một cái huyệt (huyệt tốt có thể làm dương cơ hay cất mã, theo địa lý). Chỉ có tuệ nhãn mới có thể tìm ra được, trái lại, người thường đành chịu. Nếu may mà biết được thì hãy nên di cơ tới đó, phúc lộc chắc hẳn dồi dào. Người xin được quẻ này rất nên tự tu, khỏi lo không có nơi đất tốt cho cò đậu.

Quẻ thơ nói: Cố cày mẫu ruộng, dù là hơi vất vả nhưng được tự do. Không bị ràng buộc và trong đó khoái lạc vô cùng. Nghĩa là nói người cố gắng chăm chú công việc cầu mưu, tuy hơi khổ cực vất vả, song sau cùng sẽ gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp, và vui vẻ cuộc đời.

Vậy những việc cầu xin của người, cần phải cố gắng chịu đựng, nhiều điều vất vả, thì ắt thành đạt sở cầu. Vất vả mới nên công. Cảnh tự do phiêu bồng, cố gắng thì thành đạt sự việc.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa:Cung canh lũng mẫu, hình thần tự lao, vô câu vô hệ, kỳ lạc đào đào.

/ Khom lưng canh tác nơi thung lũng, hình thể tựa như mệt mỏi, nhưng không bị câu thúc, không bị ràng buộc, thì vẫn thấy vui vẻ khoan khoái./

Quẻ 270 âm dương thuận lý bất thành. Ma trận 270 tự thân vận động trục 2-7-6 rồi đứng. Cơ may, số 0 còn lại có năng lực dịch biến thành 5, lập được quẻ 275. Dịch biến quẻ 270 thành quẻ 275 tất được hưởng lợi lạc tam tài. Bí ẩn của quẻ phơi bầy (không còn gì là bí ẩn nữa) một cách đầy đủ, mạch lạc cái hạnh phúc đời thường, nếu bằng lòng tất được thụ hưởng: / Khom lưng canh tác nơi thung lũng, hình thể tựa như mệt mỏi, nhưng không bị câu thúc, không bị ràng buộc, thì vẫn thấy vui vẻ khoan khoái/

Quẻ 270 Tu thân lập thân.

Lợi cầu gia trạch khang an, hôn nhân tử tức, nghiệp học, tấn học, thi cử. Bất lợi cầu công danh, tài lộc. Bất lợi tranh cãi, kiện tụng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top