Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 269 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 269 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Thủy Sơn Kiển

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Nhân tại thiên nhại ngoại,

Cửu pháp tín hương lai.

Gia nhân vọng xuyên nhãn,

Thảo mộc sướng hùng thoài .

DỊCH NGHĨA

Khách người hiện ở nơi xa,

Chẳng gì thư tín về nhà đã lâu.

Người nhà mỏi mắt trông hầu,

Cỏ cây tươi tốt người sầu than ôi.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ người đi xa không tin tức, người nhà tuy trông mòn mỏi, nhưng mặc kệ, trái lại ra sức ăn chơi đắm nguyệt say hoa, đã bất tiếu lại càng bất tiếu thêm. Người xin được quẻ này, nên viết ngay thư trách kẻ lãng tử. Còn kẻ lãng tử nhận được thư hoặc cũng bói được quẻ này thiết tưởng phải vội vàng hồi ngộ và chớ có lang thang bạt mạng nữa.

Theo ý quẻ cho hay hiện tình cảnh của người cầu xin đang có người thân ở xa lâu không thư về, dầu có trông tin mãi vẫn không thấy, vườn cỏ xanh tươi nhưng người ở lại sầu thảm.

Vậy ý quẻ muốn nói: Việc cầu xin của bạn còn lâu lắm mới có thể thành đạt được. Vì hiện nay, vận số của bạn còn lâu lắm mới có thể thành đạt được. Vì hiện nay vận số của bạn chưa được hanh thông Dầu có tính toán cách nào cũng khó toại ý. Như chờ tin mãi mà thư tín vẫn không thấy vậy.

Trông tin, tin chẳng thấy. Đợi thời, thời chẳng lại. Đang gặp cảnh buồn thảm, cảnh xinh cũng chẳng hoài. Chờ đợi, bất thông.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Giá khỏa thụ hạ, nhất huyệt sinh thành, nhược thiên thử thố, phúc lộc biền trăn.

/ Dưới cây vô vàn quả, quả với cây cùng một gốc sinh thành, nếu đời đến khúc này, ắt phúc lộc dài lâu/

Quẻ 269, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 269 vận động cùng lúc hai trục: 2-6-7 và 2-9-4 rồi vận động toàn diện.

Hai trục 2-6-7 và 2-9-4 đều khởi trục từ số 2, cung Hôn nhân, nên bảo: Giá khỏa thụ hạ, nhất huyệt sinh thành/ (dưới cây có vô vàn quả, quả với cây cùng một gốc sinh thành). Thuyền đời đi từ số 2 hay cư ngụ tại số 2, là Nhược thiên thử thổ, phúc lộc biền trăn (Đời đến khúc này ắt phúc lộc dài lâu), tức là từ số 2 đó, sinh ra số 4 Phú quý, số 7 Tử tức, phúc thọ là vậy. Gốc ở số 2, thân cành là ở số 4 số 9.

Quẻ 269: tiểu cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top